XVII. Kardiovaskulární dny v Lázních Teplice nad Bečvou


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2014, 16(1): 47
Kategorie: Kardiologická revue - Zprávy z odborných akcí

Ve dnech 10.– 11.ledna 2014 se konaly tradiční dny kardiovaskulární rehabilitace v Teplicích nad Bečvou. Organizátoři připravili atraktivní program jak pro sesterskou sekci, která měla hojnou aktivní účast, tak pro lékaře. Přednášky z pracovišť v Olomouci, Třinci Podlesí, Šumperka, Brna či Vítkovické nemocnice se věnovaly hlavně pooperační péči kardiochirurgických nemocných, edukačním programům a samozřejmě rehabilitaci kardiologických nemocných. Zvláště zajímavá byla sdělení z Katedry fyzioterapie a rehabilitace a Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU a FN u sv. Anny v Brně na téma Účinek kardiovaskulární rehabilitace ve III. fázi, pětileté longitudinální sledování a přednáška Účinek nízkofrekvenční elektrické stimulace pacientů s chronickým srdečním selháním.

Druhý den následovala lékařská sekce, která byla obsáhlejší a tematicky se věnovala širší kardiovaskulární problematice. Kolegové z Lázní Teplice, primáři Leisser a Juráň seznámili posluchače s celostátní problematikou lázeňské léčby, ve které poukázali na nevhodné nastavení indikací, které snad bude upraveno nový vedením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Další sdělení se týkala angiologické péče jak interní, tak chirurgické. Problematika pediatrické rehabilitace, která si jistě zaslouží větší pozornosti. V bloku rehabilitace byla sdělení o spiroergometrickém vyšetření, dále o Cirkadiánní variabilitě krevního tlaku v kardiovaskulární rehabilitaci. Zajímavé bylo sdělení prof. Sovové o úloze jógy v KV rehabilitaci.

V kardiochirurgické sekci se přednášek ujmuli přednostové kardiochirugických pracovišt z Olomouce, Hradce Králové a Ostravy. Témata byla miniinvazivní přístupy v kardiochirurgii, raritní reoperace pro ICHS (akutní MIDCAB) 39 let od primooperace (Vinebergova operace) a změna spektra nemocných po kardiochirurgických operacích. Doc. Němec z CKTCH v Brně měl zajímavé sdělení na téma Homograft –  vítaný pomocník při protézové endokarditidě.

Blok kardiologie uzavíral celodenní konferenci. Zazněly zde přednášky celého kardiologického spektra. Prof. Táborský seznámil posluchače s Doporučením ESC pro se­xuální aktivity pacientů po IM a s dalšími kardiovaskulárními onemocněními. Dále byli posluchači seznámeni se současnými pohledy na právní aspekty vztahu pacient‑ lékař‑ nemocnice‑ ambulance. O problematice natriuretických peptidů v dia­gnostice a léčbě srdečního selhání hovořili prof. Špinar a prof. Špinarová z brněnské kardiologie, prof. Vítovec pak hovořil o ambulantním 24hodinovém monitorování krevního tlaku (ABPM). Poslední přednáška prim. Coufala měla provokativní název I by‑ passy jednoho krásného dne zdegenerují a uzavřou se. Co pak? Všechny přednášky měli bohatou a inspirující diskuzi.

Závěrem konstatujeme, že kolektiv paní ředitelky Ing. Ireny Vašicové a jejich spolupracovníků vytváří každý rok v lednu atraktivní odborný i společenský program a všichni zúčastnění se již těší na další kardiovaskulární dny v krásném prostředí Lázní Teplice nad Bečvou.

Jiří Vítovec, Jindřich Špinar


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Kardiologická revue – Interní medicína

Číslo 1

2014 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se