Zpráva z XXI. kongresu European Sleep Research Society a z XIV. českého a IX. česko-slovenského sjezdu spánkového lékařství


Autoři: MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
Působiště autorů: Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno oludka@fnbrno. cz
Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2013, 15(2): 124
Kategorie: Zprávy ze zahraničí

Od 4. do 8. září 2012 se v Paříži konal kongres Evropské společnosti pro výzkum spánku, jehož součástí byl i blok věnovaný problematice poruch dýchání ve spánku v souvislosti s chronickým srdečním selháním. V tomto bloku zazněla následující sdělení: „Epidemiology of sleep disordered breathing in chronic heart failure“ –  O. Oldenburg (Bochum, DE), „Pathophysiolgy of respiratory control in chronic heart failure, from hyperpnea to apnea“ –  P. Lévy (Grenoble, FR), „Sympathoexcitation in chronic heart failure: does sleep apnea mater?“ –  R. Tamisier (Regensburg, DE) a „Treatment options for central sleep apnea in heart failure“ –  M. P. d‘Ortho (Paris, FR). Kromě vyzvaných přednášek byla zajímavá i posterová sekce věnovaná kardiovaskulárním a metabolickým konsekvencím poruch dýchání ve spánku, kde jsme měli možnost mezi 33 dalšími postery prezentovat i naši vlastní práci pod názvem „Sleep apnoea in patients after acute myocardial infarction“ autorského kolektivu O. Ludka, L. Galková, M. Mikolášková, Z. Mihalová, J. Hlásenský, A. Drozdová, L. Gacík, T. Kára, J. Špinar. Tento kongres byl pro nás kardiology velmi přínosný, neboť jsme dostali možnost načerpat informace i z jiného oboru, než je ten náš.

Další významný kongres, který se konal v loňském roce, byl XIV. český a IX. česko- slovenský sjezd spánkového lékařství, který zorganizovala Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu (ČSVSSM) (http://www.sleep-society.cz) v Olomouci ve dnech 18.– 20. října 2012. Tato společnost usiluje o podporu a koordinaci rozvoje všech forem péče o pacienty s poruchami spánku a bdění a prosazuje zkvalitnění zdravotnické péče o tyto pacienty, dále podporuje rozvoj poznání a výzkum spánku a bdění, jejich poruch a léčení těchto poruch a zasazuje se o rozvoj jejich optimální léčby. Své iniciativy koordinuje s Evropskou společností pro výzkum spánku (European Sleep Research Society). Výbor této společnosti je v současné době tvořen sedmi členy různých odborností (neurologie, plicní, ORL, kardiologie), předsedkyní je J. Vyskočilová, místopředsedou prof. K. Šonka, vědeckým sekretářem M. Moráň a členy O. Ludka, prof. S. Nevšímalová, M. Lánský a P. Dohnal. V loňském roce vznikla v rámci této společnosti nová pracovní skupina pod názvem „Poruchy spánku a kardiovaskulární choroby“, členové výboru opět pocházejí z různých oborů (kardiologie –  O. Ludka, T. Kára, plicní –  M. Hobzová, neurologie –  M. Pretl a praktické lékařství –  J. Čupka). V rámci kongresu v Olomouci se právě této pracovní skupině ve spolupráci s výborem ČSVSSM a organizátory kongresu podařilo vytvořit tři kardiovaskulárně orientované bloky.

První blok nesl název „Spánková apnoe a závažná cévní onemocnění“, jako host v něm vystoupil prof. D. White z Harvard Medical School se sdělením „Sleep apnea in patients with heart failure“, ve kterém přehledně popsal souvislosti mezi poruchami dýchání ve spánku a srdečním selháním. Dalším kardiologicky orientovaným sdělením v tomto bloku byla přednáška „Náhlá srdeční smrt a spánková apnoe“, kterou přednesl O. Ludka, a přednáška M. Orbana s názvem „Vztah syndromu obstrukční spánkové apnoe (OSA) a akutní aortální disekce (AAD)“.

Další blok se věnoval spánkové apnoi a kardiovaskulárním a metabolickým onemocněním. V tomto bloku opět vystoupil zahraniční host prof. D. White se zajímavou přehlednou přednáškou „Is OSA a risk for cardiovascular disease?“ a taktéž zazněla přednáška doc. Káry na téma metabolický syndrom a poruchy dýchání ve spánku.

Poslední blok byl již orientován jen kardiologicky a zazněla v něm následující sdělení: M. Pretl –  „Insomnie a kardiovaskulární choroby“, I. Příhodová –  „Obstrukční spánková apnoe v dětském věku a kardiovaskulární onemocnění“, E. Sovová –  Vliv léčby obstrukční spánkové apnoe pomocí CPAP na echokardiografické parametry systolické a diastolické funkce srdeční, M. Sova –  „Sledování echokardiografických parametrů systolické a diastolické funkce srdeční u pacientů s obstrukční spánkovou apnoí bez léčby CPAP“, L. Berka –  „Porucha dýchání ve spánku jako výzva pro ambulantní kardiologii“.

Kromě těchto významných sdělení zazněla kardiologicky orientovaná přednáška na téma „Spánková apnoe a kardiovaskulární rizika“ (O. Ludka) na semináři, který zorganizovala prof. Nevšímalová při příležitosti Světového dne spánku a Evropského dne narkolepsie. Tento seminář se konal dne 13. března 2013 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Závěrem mi dovolte, abych vás pozval na dvě významné letošní akce týkající se spánkového lékařství, a sice na X. slovensko- český a XV. český kongres spánkovej medicíny, který se koná od 11. do 12. října 2013 na Slovensku v Košicích, a dále na World Congress on Sleep Medicine, který se koná od 28. září do 2. října 2013 ve španělské Valencii.

MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno

oludka@fnbrno.cz


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Kardiologická revue – Interní medicína

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se