Odešel prof. MU Dr. Jan Lukl, CSc.


Autoři: doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D.
Působiště autorů: I. interní klinika – kardiologická FN Olomouc petr. heinc@fnol. cz
Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2013, 15(2): 127
Kategorie: Osobní zprávy

Obr. 1. Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc.
Prof. MUDr. Jan Lukl, CSc.

Po krátké těžké nemoci odešel dne 10. února 2013 ve věku 68 let prof. MU Dr. Jan Lukl, CSc., významný český kardiolog, internista a dlouholetý přednosta současné I. interní kliniky –  kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc.

Jan Lukl se narodil 6. července 1944 v rodině slavného otce, světově renomovaného kardiologa prof. MU Dr. Pavla Lukla, který jako jediný český kardiolog zastával významnou funkci předsedy Evropské kardiologické společnosti v letech 1968– 1970. Jan Lukl promoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1970.

Z politických důvodů (jeho otec nesouhlasil se sovětskou okupací a musel v roce 1969 odejít z funkce přednosty I. interní kliniky FN Olomouc) byl nucen po promoci nastoupit nejprve na interní oddělení v Hranicích a rok poté na interní oddělení v okresní nemocnici v Prostějově, kde působil až do roku 1990. V Prostějově díky své píli, houževnatosti a rodinnému zázemí vybudoval jednotku intenzivní péče a kardiologické oddělení včetně elektrofyziologického sálu, kde už v roce 1973 provedl první implantaci trvalého srdečního stimulátoru na okresním pracovišti. V podmínkách okresního pracoviště byl v 70. i 80. letech průkopníkem nových metod. Jako první v republice provedl implantaci dvoudutinového stimulátoru. Jako jeden z prvních na elektrofyziologickém sále v Prostějově klinicky zaznamenal potenciál Hisova svazku, provedl ablaci Hisova svazku a přídatné dráhy elektrickým výbojem. V 90. letech, již na I. interní klinice v Olomouci, zahájil katetrizační radiofrekvenční ablace v léčbě srdečních arytmií –  opět jako jedno z prvních pracovišť v republice (spolu s IKEM Praha).

Přednostou I. interní kliniky FN Olomouc se stal v roce 1990 (21 let po vynuceném odchodu jeho otce z čela tohoto pracoviště, které se poté dominantně zaměřilo na hematologii) a byl jím až do roku 2009. Prof. Jan Lukl dokázal kliniku opět po letech po kardiologické stránce odborně pozvednout a vybudovat zázemí pro poskytování superspecializované kardiologické péče v nejvyšší kvalitě. Svou houževnatost, zkušenosti a vitalitu musel prokázat hned na počátku 90. let, kdy sám bojoval s těžkým onemocněním –  leukemií. I v tak vypjaté osobní situaci neutuchal jeho zájem o dění na klinice a na dálku trvale strategicky řídil i rozvíjel její chod. To, co ho dělá velkou osobností a za co mu vděčí dvě generace mladších kolegů, byly jeho sdílnost obrovských odborných znalostí, nezištné předávání bohatých zkušeností a vedení k logickému medicínskému uvažování. Nikdy nezanedbával vědeckou ani pedagogickou činnost –  byl školitelem 13 doktorandů a členem vědecké rady LF UP v Olomouci. Podílel se na habilitacích a profesorských řízeních řady kolegů. Byl rovněž členem výboru České kardiologické společnosti a předsedou její pracovní skupiny Arytmie a trvalá kardiostimulace. Byl také členem v redakčních radách řady odborných časopisů, např. Cor et Vasa, Interní medicína pro praxi a Intervenční a akutní kardiologie. Výsledky své vědecko­výzkumné práce publikoval ve 122 původních sděleních a ve 160 přednáškách u nás i v zahraničí. Je autorem tří monografií.

Jako zakladatel moderní československé arytmologie zorganizoval v roce 1990 první setkání arytmologů ve Velké Bystřici u Olomouce. Povedlo se mu tehdy velmi elegantním způsobem sjednotit odborníky v oboru kardiostimulace i arytmie z celé tehdejší ČSSR a založit zcela novou společnou pracovní skupinu Arytmie a trvalá kardiostimulace při České kardiologické společnosti. Svými evropskými kontakty umožnil dlouhodobé stáže a intenzivní výuku řadě dnes již renomovaným kardiologům.

To, že je naše republika považována v oboru arytmií a kardiostimulace za jednu z nejvyspělejších zemí Evropy, a to, že je I. interní klinika –  kardiologická v Olomouci předním, superspecializovaným kardiologickým pracovištěm v rámci republiky, je z velké části právě zásluhou prof. Jana Lukla. Odešel člověk, kterého si velmi vážím a jehož jméno zůstane natrvalo pozitivně zapsáno v našich i evropských srdcích.

doc. MU Dr. Petr Heinc, Ph.D.

I. interní klinika – kardiologická FN Olomouc

petr.heinc@fnol.cz


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Kardiologická revue – Interní medicína

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se