K úmrtí prof. Alexandera Schirgera, M.D.


Autoři: prof.MUDr. Jiří Vítovec, CSc.;  Fesc
Působiště autorů: Mezinárodní centrum klinického výzkumu – I. interní kardio-angiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně jiri. vitovec@fnusa. cz
Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2013, 15(2): 125-126
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 14. února 2013 odešel vzácný člověk, skvělý lékař a vědec, ale hlavně velký přítel českých i slovenských lékařů, pan profesor Alexander Schirger, který se velmi zasloužil o českou medicínu a také o Mezinárodní centrum klinického výzkumu (International Centrum of Clinical Research –  ICRC), a proto mi dovolta na pana profesora krátce zavzpomínat.

Manželé Schirgerovi.
Obr. 1. Manželé Schirgerovi.

Alexander Schirger se narodil 3. října 1925 v Praze. Jeho rodiče emigrovali z Československa do Spojených států za dob velké hospodářské krize. Profesor Schirger za nimi přicestoval v roce 1935 a ještě v témže roce získal americké občanství. Po náhlé smrti obou rodičů se těsně před začátkem druhé světové války vrátil, tehdy už jako americký občan, zpět do rodné vlasti, kde našel velkou oporu v rodině své maminky. Velmi jej ovlivnil zejména strýc, doktor Antonín Novotný, který je dodnes považován za jednoho z nejlepších kulturních historiků hlavního města Prahy. Ten mu rovněž umožnil navázat kontakt s intelektuálními špičkami tehdejšího Československa.

Po skončení druhé světové války, za které profesor Schirger působil jako dobrovolný zdravotník, nastoupil studium medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde graduoval v roce 1950. V této době se také seznámil se svojí budoucí ženou doktorkou Miladou Kloubkovou. Ta však byla bohužel těsně po získání doktorátu na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze v roce 1953 odsouzena jako politický vězeň ve zinscenovaném procesu k osmi letům těžkého vězení. Po mnoha letech složitých vyjednávání s představiteli vlády socialistického Československa bylo v roce 1965 doktorce Miladě Schirgerové umožněno vycestovat do Spojených států, kde byli manželé Schirgerovi ještě tentýž rok oddáni. K získání souhlasu vycestovat do USA velmi pomohl i významný kolega profesora Schirgera, doktor Mayo, který tehdy působil jako velvyslanec Spojených států amerických u OSN a podnikl ve prospěch doktorky Milady Schirgerové zvláštní cestu do Prahy. Doktorka Schirgerová byla později pochopitelně plně rehabilitována a její politický proces byl shledán ilegálním.

Po absolvování lékařského studia nastoupil profesor Schirger jako sekundární lékař nemocnice v Táboře. V roce 1952 se vrátil do Spojených států, kde pracoval nejdříve v Nemocnici sv. Alžběty a následně absolvoval rezidenturu v klinické patologii ve Všeobecné nemocnici města Lincoln ve státě Nebraska. Roku 1954 získal doktor Alexander Schirger prestižní rezidenturu ve vnitřním lékařství na Mayo Clinic v Rochesteru.

Na Mayo Clinic velmi brzy rozpoznali jeho mimořádný talent pro klinickou, vědeckou a pedagogickou práci. Doktor Schirger získal již v roce 1959 po úspěšně vykonané atestaci z vnitřního lékařství na Mayo Clinic trvalé zaměstnání a následně i hodnost profesora vnitřního lékařství. Postupně se vypracoval na jednoho z nejlepších odborníků v USA ve svém oboru, o čemž mimo jiné svědčí členství v mnoha renomovaných lékařských společnostech. Jeho hlavní specializace byla výzkum, diagnostika a léčba poruch krevního tlaku a v této oblasti publikoval více než 130 původních prací.

Lze s jistotou říci, že profesor Schirger byl jednou z nejvýznamnějších osobností Mayo Clinic, která zásadním způsobem přispěla k úspěchům této světově proslulé instituce. Úctu si pan profesor Schirger zasloužil nejen svými mimořádnými profesionálními, ale také lidskými vlastnostmi.

Je obdivuhodné, že i přes pohnutý osud, který manželům Miladě a Alexanderu Schirgerovým připravil totalitní režim, a přes uznání, kterého se jim dostalo ve Spojených státech, oba nikdy ve svých srdcích nezapomněli na svoji rodnou vlast. Díky laskavé pomoci pana profesora Schirgera mohlo více než 150 studentů medicíny a lékařů z České a Slovenské republiky absolvovat špičkové vědecké a klinické studijní pobyty na Mayo Clinic a mnoha dalších předních amerických institucích. Vždy byli manželé Schirgerovi připravení nabídnout pomocnou ruku také všem českým kolegům, kteří mají možnost působit na Mayo Clinic. Aktivní roli sehrál profesor Schirger také v založení a rozvoji Nadace Olgy Havlové. Rozsáhlou pomoc naší zemi poskytovali pan profesor Schirger se svojí ženou také v oblasti kulturní a duchovní. Za to vše jim patří velký dík.

Zvláštní poděkování bych chtěl vyslovit panu profesoru Schirgerovi za jeho zásadní přínos k rozvoji vědecké spolupráce mezi specialisty z Mayo Clinic a odborníky z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Profesor Schirger se rovněž významně podílel na vypracování koncepce projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) v Brně, zvláště pak ve spolupráci s doc. Tomášem Károu, kterého si pan profesor vybral jako svého žáka i rodinného přítele. A nyní jeho syn dr. John Schirger pokračuje v otcově práci na poli kardiologie i spolupráce s ICRC.

Pan profesor Schirger byl u nás mnohokrát oceněn pro své odborné a hluboce lidské vlastnosti. Obdržel čestné členství České kardiologické společnosti a České angiologické společnosti, čestný doktorát Masarykovy univerzity, zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy a řadu dalších ocenění.

V osobě profesora Schirgera ztrácí česká lékařská obec vzácného člověka, skvělého vědce, učitele a mentora, ale hlavně úžasného přítele České i Slovenské republiky.

Pane profesore, děkujeme za vše, co jste pro nás, pro ICRC i naši vlast vykonal, a nikdy na Vás nezapomeneme.

Čest Vaší památce!

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Mezinárodní centrum klinického výzkumu – I. interní kardio-angiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

jiri.vitovec@fnusa.cz


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Kardiologická revue – Interní medicína

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se