Editorial


Autoři: T. Kára
Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2013, 15(2): 78
Kategorie: Editorial

Problematika poruch dýchání ve spánku a jejich vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním je vysoce aktuální a rychle se rozvíjející oblastí moderní kardiologie.

Výsledky řady vědeckých studií prokázaly, že přibližně 50 % pacientů s kardiovaskulárním onemocněním (KVO) má současně klinicky významnou, avšak ve většině případů nediagnostikovanou poruchu dýchání ve spánku. Nejčastěji se jedná o obstrukční nebo spánkovou apnoi. Opakovaně bylo prokázáno, že neléčená spánková apnoe se může významně podílet na patofyziologii vzniku a progresi závažných kardiovaskulárních onemocnění, jakými jsou ischemická choroba srdeční, včetně akutních koronárních syndromů, srdečního selhání, hypertenze, poruch srdečního rytmu, ale také například cévních mozkových příhod. Klinickou významnost poruch dýchání ve spánku podtrhuje i fakt, že obstrukční spánková apnoe je podle doporučení Americké i Evropské hypertenzní společnosti považována za jednu z nejvýznamnějších příčin sekundární hypertenze. Zásadní roli hraje obstrukční spánková apnoe rovněž v patofyziologii metabolického syndromu. Je známo, že spánková apnoe je důležitým rizikovým faktorem zhoršené prognózy u pacientů s KVO, což platí zejména u pacientů s chronickým srdečním selháním.

Uvědomíme‑li si klinický význam poruch dýchání ve spánku u pacientů s KVO, jejich vysoký výskyt a současně skutečnost, že většina pacientů nemá spánkovou apnoi diagnostikovánu, pak ve světle těchto faktů včasná diagnostika a léčba spánkové apnoe představuje novou oblast, ve které může moderní kardiologie dosáhnout dalšího zlepšení prevence, diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění, a to při vynaložení relativně nevelkých finančních prostředků.

Jménem celého autorského kolektivu bych rád poděkoval redakční radě časopisu Kardiologická revue za možnost seznámit odbornou veřejnost s našimi zkušenostmi, které jsme získali v oblasti poruch dýchání ve spánku a jejich vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním nejdříve na Mayo Clinic a následně v Kardiovaskulárním spánkovém výzkumném centru, které vzniklo v rámci projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu ve FN u sv. Anny v Brně. Toto centrum je vůbec první v Evropské unii, které se výlučně specializuje na oblast diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku u pacientů s KVO. Doufáme, že se Kardiovaskulární spánkové výzkumné centrum brzy stane integrální součástí I. interní –  kardioangiologické kliniky.

Pro čtenáře Kardiologické revue jsme si dovolili připravit trojici článků věnovaných tzv. spánkové kardiologii. V prvním článku MU Dr. Ondřeje Ludky et al s názvem „Spánková apnoe a kardiovaskulární onemocnění“ (str. 87–93) přinášíme v přehledné formě souhrnné informace o současných poznatcích významu obstrukční a centrální spánkové apnoe při vzniku, progresi, diagnostice a léčbě KVO.

Až dosud měla kardiologická veřejnost pouze malou možnost se podrobněji seznámit s možnostmi diagnostiky poruch dýchání ve spánku. Článek Ing. Miloše Bělehrada et al „Vyšetření poruch dýchání ve spánku od A do Z“ (str. 79–86) seznamuje nejen s jednotlivými diagnostickými metodami, ale současně přináší i popis toho, jak vlastní spánková studie probíhá a jaké výstupy pro klinickou praxi poskytuje. Věříme proto, že článek bude přínosný pro lékaře i sestry, avšak současně poskytne cenný zdroj informací také pacientům. Trojici článků uzavírá práce MU Dr. Pavla Matušky et al „Léčba poruch dýchání vázaných na spánek u pacientů s onemocněním kardiovaskulárního systému“ (str. 94–98), která přehledně popisuje současné možnosti léčby obstrukční a centrální spánkové apnoe.

Věříme, že trojice článků připravená naším autorským kolektivem pomůže mladším i již zkušeným lékařům dále rozšířit znalosti v oblasti spánkové kardiologie a doufáme, že jim poskytne užitečné informace pro jejich klinickou praxi.

doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu –

I. interní kardioangiologická klinika

LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Kara.Tomas@mayo.edu


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Kardiologická revue – Interní medicína

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se