Vztah vlny L transmitrálního průtoku a vlny L’ pohybu mitrálního anulu k tlaku v zaklínění v plicnici u pacientů s dilatační kardiomyopatií


Autoři: MUDr. Helena Podroužková 1,2;  Prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc.;  Fesc 1,2;  prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.;  Fesc 1,2;  MUDr. Petr Hude, Ph.D. 1,2;  MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. 1,2
Působiště autorů: Department of Cardiovascular Diseases St. Anne‘s Hospital, ICRC, Brno, Czech Republic 1;  Department of Cardiovascular Diseases Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno Czech Republic 2
Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2013, 15(3): 172-176
Kategorie: Chlopenní vady

Souhrn

Úvod:
Transmitrální průtok ve střední diastole (L vlna) a pohyb mitrálního anulu ve střední diastole (L’ vlna) jsou spojovány se zvýšenými plnícími tlaky levé komory u pacientů s hypertrofií levé komory a u pacientů s fibrilací síní. Cílem studie bylo zhodnotit význam L a L’ vlny u pacientů s dilatační kardiomyopatií a také zjistit, jaký je vztah L a L’ vlny k hodnotám tlaku v zaklínění v plicnici.

Metody:
Do studie byli vybráni pacienti s dilatační kardiomyopatií, u kterých byla indikována pravostranná srdeční katetrizace. Echokardiografické vyšetření bylo provedeno současně se změřením tlaku v zaklínění v plicnici. Za L vlnu byla považována pozitivní vlna v diastole mezi vlnou časného (E) a pozdního (A) diastolického plnění. Podobně, za L’ vlnu byla považována negativní vlna mezi vlnou časného (E’) a pozdního (A’) pohybu mitrálního anulu v diastole.

Výsledky:
Celkem bylo analyzováno 66 pacientů s dilatační kardiomyopatií a 14 zdravých dobrovolníků. L vlnu mělo 6 (9 %) pacientů s dilatační kardiomyopatií a žádný zdravý dobrovolník. Po vyloučení pacientů s vyšší srdeční frekvencí (≥ 80 tepů/ min), byl nalezen signifikantní rozdíl v tlaku v zaklínění v plicnici mezi skupinami pacientů u kterých byla pozorována L vlna a u kterých L vlna nalezena nebyla (n = 5, n = 43, p = 0,015). Vlna L’ byla patrná u 17 pacientů s dilatační kardiomyopatií a u šesti zdravých dobrovolníků. U pacientů s dilatační kardiomyopatií nebyl nalezen statisticky významný vztah tlaku v zaklínění v plicnici k přítomnosti L’ vlny.

Závěr:
U pacientů s dilatační kardiomyopatií, kteří mají srdeční frevenci méně než 80, je přítomnost L vlny spojena se zvýšenými plnícími tlaky levé komory.

Klíčová slova:
trojfázový transmitrální tok –  tkáňový doppler –  diastolická funkceMeSH: kardiomyopatie –  dilatační –  echokardiografie –  doppler –  pulzní –  mitrální chlopeň


Zdroje

1. Nagueh SF, Appleton CP, Gillebert TC et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography. J Am Soc of Echocardiogr 2009; 22: 107– 33.

2. Nakai H, Takeuchi M, Nishikage T et al. The mitral L wave: a marker of advanced diastolic dysfunction in patients with atrial fibrillation. Circ J 2007; 71: 1244– 1249.

3. Lam CS, Han L, Ha JW et al. The mitral L wave: a marker of pseudonormal filling and predictor of heart failure in patients with left ventricular hypertrophy. J Am Soc Echocardiogr  2005; 18: 336– 41.

4. Lam CS, Han L, Oh JK et al. The mitral annular middiastolic velocity curve: functional correlates and clinical significance in patients with left ventricular hypertrophy. J Am Soc Echocardiogr 2008; 21: 165– 70.

5. Lang RM, Bierig M, Devereux RB et al. Recommendations for chamber quantification: a report from the American Society of Echocardiography’s Guidelines and Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European Association of Echocardiography, a branch of the European Society of Cardiology. J Am Soc Echocardiogr 2005; 18: 1440– 63.

6. Keren G, Meisner JS, Sherez J et al. Interrelationship of mid‑ diastolic mitral valve motion, pulmonary venous flow, and transmitral flow. Circulation 1986; 74: 36– 44.

7. Su HM, Lin TH, Lee CS et al. Differentiation of left ventricular diastolic function by mid‑ diastolic mitral annular motion patterns. Ultrasound Med Biol 2008; 34: 753– 759.

Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se