Rejstřík k ročníku 11 (2009)


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2009, 11(4): 214-215

Obsahový rejstřík

XVIIIth European Meeting on Hypertension, 22nd Scientific Meeting of the International Society of Hypertension, Berlín, 14.–19. června 2008 35 

Budoucnost léčby dyslipidemií 191

Co nového v hytertenzi? 71

Čechoslovák – kardiolog a vynálezce, který prorazil i v USA 211

Dosahování cílových hodnot LDL cholesterolu v klinické praxi. Poznatky ze studie IN CROSS 83

Elektrofyziologie převodní srdeční soustavy ve spirále času 164

Holterova monitorace EKG 148

Hotline sessions na 31. Evropském kardiologickém kongresu v Barceloně 200

HRT a kardiovaskulární riziko 134

Chirurgická léčba fibrilace síní 8

Chirurgická léčba fibrilace síní – zamyšlení elektrofyziologa nad jejími perspektivami a indikacemi 6

Chronologie akutního koronárního syndromu 32

Chyby v diagnostice a léčbě akutních forem ischemické choroby srdeční 48

Imunosupresivní léčba po transplantaci srdce 63

Ischemicko reperfuzní poškození po srdeční zástavě a protektivní účinky hypotermie 11

Jak ovlivňují diabetes mellitus 2. typu a zvýšená glykemie kardiovaskulární riziko? 117

Kardiometabolické riziko je hrozba kardiologie v 21. století 75

Kardiovaskulární rizikové faktory u chronického selhání ledvin 111

Katetrizační implantace aortální chlopně 143

Kdo káže vodu a pije víno – Kardiovaskulární riziko v medicínské populaci v projektu 204

Komu zvoní hrana? 197

Koronární příhody a zánět 139

Kyselina močová a kardiorenální riziko 123

Léčba diabetu s ohledem na kardiovaskulární riziko 187

Máme v roce 2009 dostatek důkazů o tom, zda nemocným indikovaným k srdeční resynchronizační léčbě implantovat biventrikulární kardiostimulátor nebo kardioverter defibrilátor? 16

Nemoci a „nemůcky“ 5

Omyly a chyby v rozpoznání a léčbě chlopenních srdečních vad 66

Pleurální výpotky – etiologie a diagnostika 181

Plicní arteriální hypertenze 166

Plicní embolizace 170

Plicní hypertenze u chronické obstrukční plicní nemoci 178

Prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc., FESC (*28. 5. 1929) 46

Registr Brno – změnila se farmakoterapie po infarktu myokardu v posledních letech? 55

Rehabilitace nemocných s ischemickou chorobou srdeční 58

Současné názory na roli mírné hyperhomocysteinemie jako rizikového faktoru kardiovaskulárních chorob 129

Současný stav srdeční resynchronizační léčby u nemocných se srdečním selháním 20

Studie JUPITER a co nám říká? 27

Studie PRoFESS – Prevention Regimen for Effectively Avoiding Second Stroke 30

Ve dvou se to lépe táhne 89

Vrozené srdeční vady s plicní hypertenzí 174

Vývoj prognostického skóre u pacientů s chronickým kardiorenálním syndromem 108

Vzpomínky kardiologa, který zůstal Čechem i v exilu 209

Změny počasí a naše srdce 107

Autorský rejstřík

Čerbák R. 66

Elbl L. 148

Fejfuša M. 35,209

Fiala M. 6

Gřiva M. 48

Heinc P. 20

Hofírek I. 170

Chaloupka V. 58,191

Jansa P. 166

Kvapil M. 187

Málek F. 108

Merta Z. 178

Monhart V. 123

Musil V. 204

Němec P. 8

Ošťádal P. 11

Perušičová J. 117

Rosolová H. 75,134

Salajka F. 181

Sitar J. 32,107

Souček M. 71

Staněk V. 139

Šimon J. 129

Špinar J. 30,55,95,197

Špinarová L. 63

Štejfa M. 5,211

Táborský M. 16

Tesař V. 111

Vaverková H. 83

Vítovec J. 27,46,200

Vojáček J. 143

Zatočil T. 174

Zeman K.

Klíčová slova

ACE inhibitor 55

Akutní koronární syndrom 48

Akutní srdeční infarkt 32

Aliskiren 71

Ambulantní monitorování EKG 152

Anémie 111

Antagonisté endotelinových receptorů 166

Antiagregace 55

Antihypertenzní léčba 71

Aortální stenóza 143

Arytmie 152

Ateroskleróza 139

Betablokátor 55

C reaktivní protein 139

Diabetes 2. typu 75,187

Diabetes mellitus 71

Diagnostika 48

Duální inhibice cholesterolu 83

Dysglykemie 117

Dyslipidemie 83,111,191

Eisenmengerův syndrom 174

Exsudát 181

Ezetimib 83,191

Fibráty 191

Fibrilace síní 8

Glykohemoglobin 187

Heart score 204

Homocystein 111,129

Hormonální substituční terapie 134

Hyperglykemie 117,187

Hypertenze 123

Hypertrofie levé komory 111

Hypolipidemická léčba 83

Hypotermie 11

Chirurgická léčba 8

Chlopenní srdeční vady 66

Chronická obstrukční plicní nemoc 178

ICD 16

Imunosuprese 63

Indapamid 71

Infarkt myokardu 55,58

Inhibitory fosfodiesterázy 5 166

Interakce 63

Ischemická choroba srdeční 58,111,152

Ischemicko reperfuzní poškození 11

Kalcifikace 111

Kardiabetes 117

Kardiometabolické riziko 75

Kardiopulmonální resuscitace 11

Kardiorenální riziko 123

Kardiorenální syndrom 108

Kardiostimulátor 16

Kardiovaskulární mortalita 58

Kardiovaskulární riziko 111,129,134,187,204

Kardioverter defibrilátor 20

Katetrizační implantace aortální chlopně 143

Katetrizační léčba 143

Kombinační léčba 71,191

Komorová dyssynchronie 20

Kyselina močová 123

Léčba 48

Léčení srdečních vad 66

Levopravý zkrat 174

Lipoproteinová fosfolipáza A2 139

Masivní plicní embolizace 170

Maze operace 8

Menopauza 134

Metabolický syndrom 75,123,204

Metioninový cyklus 129

Niacin 191

Non STEMI 48

Omyly a chyby 66

Onemocnění ledvin 123

Operace vad 66

Pleurální výpotek 181

Plicní arteriální hypertenze 166

Plicní embolizace 170

Plicní hypertenze 178,174

Prediabetes 75

Prognostické parametry 108

Prostanoidy 166

Rehabilitace 58

Renální insuficience 108

Rizikové faktory 139

Rizikový faktor 111

Roční variace 32

Rosuvastatin 83

Rozpoznání vad 66

Srdeční resynchronizační léčba 16,2

Srdeční selhání 16,58,108

Srdeční slabost 20

Srdeční zástava 11

Statin 55,191

STEMI 48

Symptomatologie 66

Transplantace 63

Transsudát 181

Trombolýza 170

Turbulence srdečního rytmu 152

Týdenní variace 32

Variabilita srdečního rytmu 152

Vitaminy skupiny B 129

Vrozené srdeční vady 174

Vulnerabilní plát 139

Vývoj a prognóza plicní hypertenze při CHOPN 178


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se