Michael Aschermann et al. Kardiologie. Praha: Galén 2004. 1540 s. ISBN 8072622900


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2005, 7(1): 27
Kategorie: Recenze

Kniha je rozdělena do 2 dílů a celkem čítá bez příloh 1481 stran. Přílohy sestávají z přehledu zkratek, klinických studií a z velmi podrobného rejstříku. Na knize se podílelo celkem 70 autorů, v kardiologické obci známých a zvučných jmen. Na uspořádání pracovalo kromě hlavního autora 5 pořadatelů včetně prof. MUDr. J. Petráška, DrSc., který knihu též recenzoval.

Nutno podotknout, že prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC, je přednostou II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie na 1. lékařské fakultě všeobecného lékařství univerzity Karlovy v Praze a je známým kardiologickým odborníkem u nás i v zahraničí.

Po formální stránce lze říci, že oba díly jsou zpracovány s vysokou racionalitou, prakticky bezchybně; je nutno pochválit všechny pořadatele, že v takovém množství spoluautorů a takovém rozsahu díla zachovali kontinuitu knihy. Dokumentace je bohatá a srozumitelná, reprodukce ukázek zobrazovacích metod jsou zdařilé. Přispělo k tomu i nakladatelství Galén, které se zhostilo redakčního úkolu na jedničku.

1. díl se skládá ze 4 oddílů. Každá kapitola vždy končí přehledem bohaté a moderní literatury.

  • 1. oddíl obsahuje anatomii a fyziologii. Na 160 stranách jsou velmi podrobně rozebrány anatomické poznatky o srdci, mechanizmy kontrakce a relaxace srdce, regulace oběhových funkcí, klinické parametry oběhových funkcí, trombokardiologie a iontové kanály.
  • 2. oddíl o rozsahu 250 stran je věnován vyšetřovacím metodám počínaje anamnézou a symptomatologií přes fyzikální vyšetření až po všechny neinvazivní a invazivní metody, včetně těch nejmodernějších.
  • Ve 3. oddíle jsou na 170 stranách probrány hlavní kardiovaskulární rizikové faktory a nemoci včetně genetiky, genomiky a patogeneze aterosklerózy.
  • Ve 4. oddíle nalézáme klinickou kardiologii, která začíná ischemickou chorobou srdeční o 160 stranách.

Ve 2. díle pokračuje klinická kardiologie. Na 320 stranách nalézáme vrozené a získané srdeční vady, kardiomyopatie, choroby endokardu a perikardu, srdeční selhání, onemocnění plicní cirkulace, onemocnění aorty a nádory srdce.

  • 5. oddíl (170 stran) pojednává o elektrofyziologii a arytmiích.
  • 6. oddíl se věnuje na 90 stranách intervenční kardiologii a chirurgické léčbě.
  • V 7. oddíle (100 stran) je probrána mezioborová tématika – stáří, těhotenství, endokrinní, renální, onkologická, toxikologická a sportovní problematika, rehabilitace, psychosociologie, perioperační péče.
  • Dílo završuje 30 stran 8. oddílu o historii kardiologie.

Pokud bych se odvážil hodnotit dílo po stránce odborné, musím říci, že zde najdeme vše, co moderní kardiologie požaduje i nabízí. Není pochyb, že po knize sáhne každý, kdo hledá poučení v určité oblasti kardiologie. Jde o dílo monumentální a na základě uvedeného obsahu se domnívám, že čtenář se mnou bude souhlasit. Je nutno též ocenit nesmírnou práci, která musela být všemi na dílo vynaložena. Kniha se řadí k velkým světovým kardiologiím a lze předpokládat, že u nás dosáhne i jejich uznání a renomé.

prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc., FESC,

emeritní profesor I. interní kardioangiologické kliniky LF MU a FN U sv. Anny, Brno


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se