Zemřel prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc., FESC *19. 10. 1933 – †4. 3. 2018


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2018, 20(1): 79

Dne 4. března 2018 odešel vzácný člověk, skvělý učitel, obětavý lékař, pan profesor Roman Čerbák, který se velmi zasloužil o kardiologii a zvláště o její intervenční část. Nebyl jenom významným odborníkem na poli medicíny, ale také všestranným, vpravdě renesančním člověkem, který měl všestranné zájmy, byl optimistou a svůj pozitivní vliv šířil i ve svém okolí.


Profesor Čerbák se narodil 19. 10. 1933 v Ostravě, brzy se však přestěhoval do Brna, kde žil až doposud. Studoval na gymnáziu v Králově Poli, maturoval v roce 1952. V letech 1952–1958 studoval na LF UJEP v Brně, po promoci nastoupil do Svitav, kde vystřídal všechna oddělení i pracoviště praktických a závodních lékařů. V roce 1963 přichází na základě konkurzního řízení na I. interní kliniku FNsP na Pekařské ulici v Brně, kde pracoval pod vedením prof. MU Dr. Miloše Štejfy seniora. V roce 1967 byl jmenován odborným asistentem a stal se interním konziliářem na I. chirurgické klinice, kde začal jako jeden z prvních se srdečními katetrizacemi. V roce 1977 přešel na nově zřízené Kardiochirurgické oddělení, nyní Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTEM), kde založil katetrizační laboratoř a vtiskl jí svůj charakter.

Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v Hradci Králové v roce 1961, atestaci II. stupně z vnitřního lékařství v roce 1964, atestaci z kardiologie v roce 1969 u prof. Herlese. V roce 1973 napsal kandidátskou práci na téma „Hydrodynamické čerpadlo v asistující cirkulaci“. Mohl ji však obhájit až v roce 1976, s upozorněním tehdejšího děkana lékařské fakulty, že s dalším zvyšováním vědecké hodnosti nepočítá. Teprve v roce 1989 mohl MU Dr. Roman Čerbák, CSc. pokračovat v dalším vědecko-pedagogickém růstu. V roce 1990 obhajuje habilitační práci na téma „Funkce levé komory srdeční u chlopenních vad a ischemické choroby srdeční“, v roce 1994 byl jmenován profesorem v oboru vnitřního lékařství a od roku 2004 je emeritním profesorem LF MU.

Profesor Čerbák se zabýval nejen invazivní kardioangiologickou předoperační diagnostikou, musel také obsáhnout celý obor kardiologie na CKTCH. Hlavními odbornými zájmy byly kardiovaskulární diagnostika, chlopenní srdeční vady a jejich indikace k operaci a funkce levé komory srdeční. V jeho instruktivní publikaci „Nejčastější chlopenní vady – Aortální stenóza a mitrální regurgitace“ naleznou čtenáři i výroky, které mají nadčasovou platnost a jsou dodnes citovány: „Nad těsnou aortální stenózou nesmí zapadnout slunce“ nebo „Z omylu o nízké prevalenci chlopenních vad v současnosti vyplývá i první chyba. Lékař podle svého mylného názoru o málo frekventním chlopenním onemocnění na vadu nemyslí a svůj postup zaměří od začátku špatným směrem.“

Je autorem nebo spoluautorem asi 150 odborných publikací v domácím i zahraničním tisku, přednesl více než 200 přednášek doma i v zahraničí, je autorem či spoluautorem mnoha kardiologických monografií. Patřil také ke stálým přispěvatelům do časopisu Kardiologická revue.

V roce 1990 byl zvolen do výboru České kardiologické společnosti (ČKS). V letech 1995–1999 byl jejím předsedou. Byl v roce 1979 jedním ze zakladatelů Pracovní skupiny Invazivní kardioangiologie a spoluzakládal rovněž v roce 1998 Pracovní skupinu Chlopenní vrozené srdeční vady v dospělosti.

V roce 1993 byl zvolen předsedou okresního shromáždění České lékařské komory (ČLK) v Brně a v roce 1996 jejím místopředsedou. V ČLK pracoval intenzivně, jako garant ČKS v ČLK. Profesor Čerbák byl českým zástupcem v Euro Heart Survey a je to především jeho zásluha, že v této prestižní činnosti patříme k nejlépe hodnoceným zemím v Evropě. Nelze opomenout i významné ocenění práce prof. Čerbáka v roce 2012, kdy mu byla ČKS udělena prestižní Libenského medaile. V roce 2014 mu byl udělen prestižní titul ČLK „Rytíř českého lékařského stavu“.

Profesor Čerbák se nesmazatelně zapsal do života ČKS, ČLS a LF MU. Pane profesore, děkujeme za všechny nejen brněnské, ale také československé kardiology, za vše co jsi nás naučil, co jsi pro kardiologii vykonal, a věř, že nezapomeneme. Čest Tvé památce!

Tvoji žáci a přátelé,

Jiří Vítovec a Jindřich Špinar


Štítky
Angiologie Dětská kardiologie Chirurgie cévní Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Kardiologická revue – Interní medicína

Číslo 1

2018 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se