Kardiologická revue – Interní medicína - Číslo 1/2018

6
Specifika dia­gnostiky a léčby ve stáří

H. Matějovská Kubešová, K. Bielaková, O. Výška, S. Surková, D. Prudius, K. Greplová

11
Srdeční selhání ve stáří

J. Špinar, L. Špinarová

17
Léčba arteriální hypertenze u starších osob

L. Jelínek, J. Václavík

22
Polyfarmakoterapie ve stáří –  lékové interakce nejčastěji předepisovaných lékových skupin v kardiologii

H. Matějovská Kubešová, K. Bielaková, O. Výška, S. Surková, D. Prudius, K. Greplová

29
Chronické srdeční selhání a paliativní péče

J. Vítovec, L. Špinarová, J. Špinar

33
Tyreopatie ve stáří a kardiovaskulární postižení

S. Surková, H. Matějovská Kubešová

36
Přínosy a rizika profylaxe tromboembolické nemoci u geriatrického pa­cienta

D. Weberová, H. Matějovská Kubešová, P. Weber

41
Imunosenescence a infekční komplikace vyššího věku

O. Výška, H. Matějovská Kubešová

44
Závratě a pády jako častá symptomatologie kardiovaskulárního postižení ve vyšším věku

K. Bielaková, H. Matějovská Kubešová

47
Duální inhibice AT1 receptoru pro angiotenzin II a neprilysinu nebo inhibice angiotenzin konvertujícího enzymu?

J. Špinar, L. Špinarová, J. Vítovec

54
Stručný komentář k novým doporučením pro léčbu hypertenze v USA
2017 ACC/ AHA High Blood Pressure Guideline

I. Řiháček

61
Dapagliflozin a studie DECLARE –  vstupní charakteristika

J. Špinar

66
Přehled echokardiografických parametrů v dia­gnostice srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory

M. Špinarová, J. Meluzín, L. Špinarová

71
Zvýšená hladina NP u stabilních pacientů 3 měsíce po STEMI je jednoduchý nástroj k predikci dlouhodobé nepříznivé prognózy

E. Ganovská, J. Jarkovský, P. Kala, M. Poloczek, O. Toman, M. Pávková Goldbergová, K. Kluz, L. Kubková, M. Tesák, L. Elbl, Z. Čermáková, M. Dastych, P. Jeřábek, O. Boček, S. Littnerová, K. Benešová, J. Špinar, J. Pařenica

76
Klinická kardiologie (3. vyd.)
77
Zpráva z akce –  ACC 2018 v Orlandu

J. Špinar, O. Ludka

79
Zemřel prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc., FESC *19. 10. 1933 – †4. 3. 2018

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se