Richard Češka a kolektiv. Interna. 1. vydání.
Praha: Triton 2010. Počet stran 855. ISBN 978-80-7387-423-0.


Autoři: J. Vítovec
Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2011, 13(1): 65
Kategorie: Z odborné literatury

Tato obsáhlá učebnice vnitřního lékařství je určena jak pro pregraduální, tak i postgra­duál­ní přípravu pro veškeré interní obory. Prof. Češka zvolil jako spolupořadatele prof. P. Dítěte z LF MU, doc. T. Štulce a prof. V. Tesaře, oba z 1. LF UK. Kolektiv autorů čítá 70 předních českých internistů či specialistů interních oborů, neurologie nebo psychiatrie. Kniha má 855 stránek, řadu tabulek a černobílých obrázků (které nejsou vždy dokonalé). Při pohledu na obsah potěší čtenáře některé praktické kapitoly, jako např. Vybrané kapitoly či Praktické problémy v interně.

Obsah:

 1. Úvod
 2. Vybrané příznaky vnitřních chorob
 3. Šok a kardiopulmonální resuscitace
 4. Kardiologie
 5. Arteriální hypertenze
 6. Cévní mozkové příhody
 7. Angiologie
 8. Metabolismus
 9. Endokrinologie
 10. Gastroenterologie
 11. Pneumologie
 12. Nefrologie
 13. Poruchy vnitřního prostředí
 14. Revmatologie
 15. Imunologie a alergologie
 16. Hematologie
 17. Vybrané kapitoly (z onkologie; z psychiatrie; otravy a poškození z fyzikálních příčin
 18. Praktické problémy v interně (předoperační vyšetření; problematika intenzivní péče; invazivní výkony; farmakoterapie v graviditě; laboratorní vyšetření; prevence, epidemiologie, klinické studie a EBM)

Když se podíváme na obsah učebnice, vidíme, že je zastoupena veškerá problematika vnitřního lékařství, kde autoři poskytují stručnou a srozumitelnou formou praktické informace o klinickém obrazu, dia­gnostice a léčbě interních onemocnění. Učebnice pokrývá v základním rozsahu celé spektrum chorob všech interních i příbuzných oborů – neurologie CMP, otázky psychiatrie nebo onkologie. Je velmi užitečné, že akutní stavy jsou na první straně přebalu uvedeny zvlášť spolu se stránkami, kde je může čtenář nalistovat. Vzhledem, že recenze je psána pro Kardiorevue zaměřím se na 4. kapitolu Kardio­logie, které je věnováno skoro 100 stránek (což je 11 % textu celé učebnice). Přitom arteriální hypertenze, cévní mozkové příhody a angiologie jsou samostatné kapitoly učebnice. Úvodní část kapitoly je věnována vyšetřovacím metodám, a další části jsou: Ateroskleróza; ICHS; Srdeční selhání; Poruchy srdečního rytmu; Chlopenní vady; Vrozené vývojové vady srdce v dospělosti; Onemocnění myokardu a perikardu; Chronická plicní hypertenze. Kapitola je přehledná, jsou zde uvedena základní postižení srdce, se kterými se internista ve své praxi může setkat. Autoři této kapitoly si byli vědomi, že musí kardiologii zestručnit pro potřeby interní praxe a to se jim jednoznačně podařilo. Samozřejmě jsou zde určité nepřesnosti, jako např. uvedení některých již nepoužívaných antiarytmik. Již nemáme k dispozici ajmalin a preajmalin a také trimekain se již v léčbě komorových arytmií při AIM nepoužívá. Ale to jsou jen drobné nedostatky, které nic neupírají aktuálnosti kardiologické problematiky pro praktické vnitřní lékařství.

­Češkova Interna je bezpochybně výbornou publikací pro rychlou orientaci a praktické použití a je velmi přehlednou moderní učebnicí vnitřního lékařství. Určitě by měla být na stole každého, kdo má co do činění s interní medicínou. Profesor Richard Češka jistě zaslouží naše ocenění a doufám, že i jak ambulantní, tak nemocniční internisté, ale i studenti lékařských fakult ocení jeho záslužnou práci v oblasti pre- i postgraduálního vzdělávání ve vnitřním lékařství.

Doručeno do redakce 27. 12. 2010

prof. MUDr Jiří Vítovec, CSc., FESC
I. interní kardioangiologická klinika
LF MU a FN u sv. Anny v Brně
jiri.vitovec@fnusa.cz


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Kardiologická revue – Interní medicína

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se