… the days after…


Autoři: M. Štejfa
Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2008, 10(3): 91
Kategorie: Editorial

Nadpis editorialu nemá nic společného se sci-fi snímkem o dni po atomové explozi, vynořil se pouze jako „bonmot“ k letošnímu prvnímu číslu Kardiologické revue, v němž jsme symbolicky připomenuli desáté výročí časopisu a poděkovali všem pracovníkům, kteří se starali o jeho technickou, formální a obsahovou stránku.

Každé výročí s sebou obvykle nese určitý posun. Ten se chystal již v době, kdy bylo číslo k desátým narozeninám časopisu připravováno do tisku. Nutnost určitých změn si vynutily zevní faktory. Původní brněnská Medica Publishing and Consulting se sdružila s MedicaHealthworld velkou zahraniční reklamní agenturou. Součástí je i naše redakce zdravotnických časopisů. Hlavním důvodem byla změna v pravidlech poskytování těchto služeb a v měnící se ekonomické situaci. Naše časopisy dostávají tisíce lékařů gratis, předplatné je výjimečné.Náklady na časopisy se stále zvyšují vlivem stoupajících cen energií, papíru, dopravy, poštovného atd. a jsou hrazeny převážně z reklam na farmaceutické výrobky. S nástupem generických forem léků však zájem o placenou inzerci klesá, reklama se obrací jiným směrem. Nepoměr je nutno vyrovnávat jak jinak než úspornými mechanizmy. MedicaHealthworld, a. s. však nemá v úmyslu zastavit vydávání velmi čtené Kardiologické revue ani jejího souputníka Kardiofóra.

Několik zkušených pracovníků odešlo a přišli noví. Redakce dostala produkčního ředitele Ing. Vladimíra Keršnera, Ph.D., pro přípravu Kardiologické revue a Kardiofóra byla ustavena odpovědnou redaktorkou Bc. Gabriela Gubíková. Kardiologická revue bude i nadále vycházet čtyřikrát ročně ve stejné konfiguraci. Redakce nebude vůbec přijímat články psané na psacím stroji, všechny redakční aktivity jsou zcela elektronizovány. Publikační odměny se nemění. Podrobnosti uvádíme v Publikačních podmínkách.

Redakční rada se obmění. Fyzicky se bude scházet v užším seskupení a zápisy budou elektronicky zasílány všem členům širší rady. Sezvání celé redakční rady bude prováděno zcela výjimečně (většina členů ji v minulosti pro jiná zaneprázdnění nemohla navštěvovat). Členové širší redakční rady se zviditelní lektorováním, psaním komentářů, návrhy dalších aktivit, zejména vhodných témat článků, vhodných autorů, zprávami ze sjezdů, z regionu, apod.

Monotematické Kardiofórum je výrobně velmi nákladné. Máme v úmyslu přeměnit je na Supplementum Kardiologické revue. Vycházelo by občasně podle zájmu autorů a sponzorů o zpracování moderního pohledu na určitou problematiku, u příležitosti sympozií, sjezdů apod. Výsledkem by bylo schůdnější získávání inzerce za účasti samotných autorů a firem.

Současné a zejména budoucí období bude nahrávat rychlým elektronickým mediím. Pro mladší generaci je snad vhodné připomenout překotný vývoj v druhé polovině minulého století a v současnosti. Dávno je pryč doba, kdy časopisů bylo méně, byly strojově sázeny a mechanicky tištěny, obrázky byly černobílé, ryty do matrice. Zahraniční časopisy byly drahé a docházely jako unikáty pouze do knihoven a velkých ústavů, čísla kolovala podle pořadníku. Existovaly separátní výtisky („separátky“), jejichž určitý počet dostal od redakce vždy první autor. Psalo se o ně poštou. Pro čtení starších článků se z knihoven musely půjčit svázané ročníky a odnášet na pracoviště nebo domů, kde se z nich dělaly vlastní poznámky – „výpisky“. Pak přišly „mikrofiše“ – časopisy byly fotografovány na mikrofilmy, které se četly na zvláštních čtečkách. Bylo to nepohodlné a bílé písmo na černém podkladu velmi unavovalo. Nástup elektroniky a internetu v 80. a 90. letech minulého století začal vše nevídaně měnit, zjednodušovat, urychlovat a zlevňovat. Další umocnění spočívá ve stále se zdokonalujících a zmenšujících nosičích.

Starší lidé většinou dávají přednost papírovým tiskům, mladí jsou však již zvyklí běžně s novou technikou pracovat pro radost i poučení. Jak tedy do budoucna? Nabízí se otázka, zda by časem nebylo schůdné vydávat např. Kardiofórum v elektronické formě a distribuovat je jako CD k poštou zasílané Kardiologické revue. Pro budoucnost bychom byli velmi vděčni za Vaše kratičké vyjádření, event. s dalšími náměty, e-mailem na adresu gabriela.gubikova@mhw.cz.

Považovali jsme za vhodné tímto úvodníkem informovat naše čtenáře a příznivce o perspektivách redakce a poděkovat jim za důvěru a přízeň pro naši další práci.Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se