První Kurz srdečního selhání v Brně


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2017, 19(4): 298-299

V letošním roce se v Brně poprvé konal Kurz srdečního selhání zaměřený na mladé lékaře po kmeni z vnitřního lékařství, kteří jsou před nebo po atestaci z kardiologie a mají zájem se profilovat na srdeční selhání.

Kurz se konal na půdě I. interní kardioangiologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně (I. IKAK) za spoluúčasti zástupců dalších pracovišť z Brna a Olomouce (Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno – IKK FN Brno, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně – CKTCH, Interní kardiologická klinika LF UP a FN Olomouc – IKK FN Olomouc).

Program zahrnoval jak shrnující přednášky z novinek v oblasti srdečního selhání, tak praktické ukázky v rámci bloku tzv. hands on. Dopolední blok přednášek zahájil Dr. Krejčí sdělením o kardiomyopatiích a myokarditidách s vlastními výsledky sledování pacientů se zánětlivým onemocněním srdečního svalu. Upozornil, že je třeba vyčkat, zda dojde k úpravě stavu do 3–6 měsíců a teprve potom zvažovat speciální léčbu jako je implantace přístrojů, ať už se jedná o kardioverter defibrilátory či resynchronizační terapii.

Profesorka Lenka Špinarová, přednostka I. IKAK, se zaměřila na akutní srdeční selhání, kdy v první části přednášky seznámila posluchače s novinkami v Guidelines 2016 v této oblasti a v druhé části představila nové léky a molekuly v léčbě akutního srdečního selhání, vč. studií, ve kterých byly testovány (obr. 1).

Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. se zaměřila na akutní srdeční selhání.
Obr. 1. Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. se zaměřila na akutní srdeční selhání.

Po této části programu následoval blok názorných ukázek (obr. 2 a 3). Lékaři se byli podívat na praktické provádění pravostranné srdeční katetrizace za vedení Dr. Hudeho, kontrolu pacienta s implantovanou levostrannou srdeční podporou za vedení doc. Bedáňové a v praxi viděli také nové echokardiografické metody při vyšetřování funkce pravé komory před indikací pacienta k levostranné mechanické podpoře pod vedením Dr. Ozábalové.

Obr. 2, 3. Praktické ukázky se uskutečnily v rámci bloku tzv. hands on. Provádění pravostranné srdeční katetrizace představil Dr. Hude a nové echokardiografické metody při vyšetřování funkce pravé komory před indikací pacienta k levostranné mechanické podpoře ukázala Dr. Ozábalová.
Obr. 2, 3. Praktické ukázky se uskutečnily v rámci bloku tzv. hands on. Provádění pravostranné srdeční katetrizace představil Dr. Hude a nové echokardiografické metody při vyšetřování funkce pravé komory před indikací pacienta k levostranné mechanické podpoře ukázala Dr. Ozábalová.

Po přestávce následoval blok kolegů z FN Brno, kdy prof. Špinar, přednosta IKK, probral nová antidiabetika a úskalí jejich užívání u pacientů se srdečním selháním. Vysvětlil zejména ovlivnění inkretinového systému inhibitory DPP-4 a agonisty GLP-1 a dále nadějnou skupinu inhibitorů SGLT2 receptoru, která by zároveň mohla svým diuretickým účinkem pozitivně ovlivňovat srdeční selhání. Docent Ludka se zabýval syndromem spánkové apnoe u pacientů se srdečním selháním. Upozornil na její negativní prognostický význam a zabýval se možnostmi její léčby, vč. přístrojových metod.

Po obědě navázali kolegové z Olomouce. Jako první prezentoval prof. Táborský (obr. 4), přednosta IKK FN Olomouc a předseda České kardiologické společnosti, možnosti přístrojové léčby srdečního selhání a telemonitoringu. Vycházel rovněž z nových doporučení Evropské kardiologické společnosti pro léčbu srdečního selhání a arytmií. Nastínil také nové metody, které jsou teprve v oblasti ověřování, jako např. „leadless“ přístroje, denervace sympatiku aj.

Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA – přednosta Interní kardiologické kliniky LF UP a FN Olomouc a předseda České kardiologické společnosti – seznámil účastníky s možnostmi přístrojové léčby srdečního selhání a telemonitoringu.
Obr. 2. Prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA – přednosta Interní kardiologické kliniky LF UP a FN Olomouc a předseda České kardiologické společnosti – seznámil účastníky s možnostmi přístrojové léčby srdečního selhání a telemonitoringu.

Doktorka Lazárová rozebrala možnosti paliativní medicíny a farmakoterapie se zaměřením na evidence based léky. I přes jasná data upozornila ve vlastních výsledcích na nedostatečné dávkování těchto léků.

Poslední blok patřil CKTCH. Ředitel CKTCH doc. Němec se věnoval zejména podporám oběhu. Zmínil jak podpory krátkodobé – kontrapulzaci či ECMO, tak dlouhodobé a jejich využití v přemosťovacím období k transplantaci srdce či využití jako trvalého řešení, tzv. destinační terapie. Zmínil se rovněž o programu umělého srdce, které je zatím ve fázi přípravy pro využití v klinice. Blok a celý program zakončila doc. Bedáňová z CKTCH svým sdělením o transplantaci srdce. Věnovala se nejen indikaci k tomuto nekonvenčnímu řešení, ale také potransplantačnímu sledování a nežádoucím účinkům imunosupresivní léčby, na které je třeba dávat pozor.

Celý program se setkal s nesmírným zájmem mladých lékařů, po každé přednášce následovala bohatá interaktivní diskuze a dotazy z praxe. Všichni účastníci, ať již přednášející nebo posluchači, hodnotili kurz jako velice přínosný a shodli se, že na základě zkušeností z letošního prvního kurzu by bylo přínosné založit tradici každoročního pořádání této akce. 

prof. MUDr Lenka Špinarová, Ph.D.

přednostka I. interní kardioangiologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se