Jubilant doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc.


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2017, 19(3): 214

Letos oslavil jubileum známý brněnský kardiolog Václav Chaloupka, kterému vděčí řada lékařů za uvedení do kardiologické problematiky ať již v rámci koronární jednotky FN u sv. Anny v Brně anebo funkční kardiologické laboratoře ve FN Brno. Také se nesmazatelně zapsal v rámci České kardiologické společnosti ať už jako vědecký sekretář nebo její předseda.

Doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc.
Obr. 1. Doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc.

Václav Chaloupka se narodil 24. srpna 1947 v Brně v rodině slavného hudebního historika PhDr. Graciána Chaloupky. Maturoval v roce 1965 a na lékařské fakultě v Brně promoval v roce 1971. Po 2 letech práce na různých pracovištích jihlavské nemocnice nastoupil na koronární jednotku I. interní kliniky FN Pekařská, nyní u sv. Anny v Brně. Nejprve jako sekundární lékař a později jako vedoucí oddělení. Zde úspěšně rozvíjel a zaučoval řadu lékařů v invazivních metodách – dočasné kardiostimulaci a pravostranné katetrizaci. Jako jeden z mála v té době se též věnoval vektokardiografii. V roce 1979, kdy byla koronární jednotka dočasně přemístěna na II. interní kliniku, odd. 65, spolupracoval s vedoucím odd. 65 doc. Milošem Štejfou, CSc., pozdějším profesorem a přednostou I. interní kardioangiologické kliniky.

Cenu za celoživotní přínos kardiologii převzal doc. Chaloupka na výročním sjezdu ČKS 2017.
Obr. 2. Cenu za celoživotní přínos kardiologii převzal doc. Chaloupka na výročním sjezdu ČKS 2017.

V roce 1980 odjel na 1 rok do Iráku jako lékař s pracovníky Geofyziky Brno. Odvezl si odtud unikátní medicínské, lidské i kulturní zážitky. Dostal se do míst kolébky sumerské civilizace, která v současnosti nelze vůbec navštívit kvůli napjaté situaci v zemi. Po návratu z Iráku o rok později přešel do bohunické nemocnice na jedno z prvních oddělení funkčního vyšetřování srdce a cév u nás, jehož byl od roku 1993 přednostou. Toto oddělení rozvíjel ve všech neinvazivních vyšetřovacích metodách, od zátěžových testů po angiologii, ale hlavně echokardiografii. Později bylo oddělení sloučeno s Interní kardiologickou klinikou FN Brno a doc. Chaloupka zde byl vedoucím neinvazivní diagnostiky.

Je jedním z našich předních odborníků na echokardiografii a problematiku rehabilitace pro nemocné po infarktu myokardu a se selháním srdce. V roce 1996 inicioval vznik pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace, jejímž posláním je prosazování fyzické aktivity a dodržování zásad sekundární prevence jako nezbytné součásti léčby nemocných s kardiovaskulárním onemocněním. V roce 1996 rovněž habilitoval. V letech 1997–2001 byl vědeckým sekretářem a v roce 2008 byl zvolen předsedou České kardiologické společnosti. Tím byl až do roku 2011. Je autorem mnoha vědeckých publikací a článků o echokardiografii a rehabilitaci pacientů po infarktu myokardu. Je hlavním autorem monografií, např. Zátěžová echokardiografie, Klinická echokardiografie, Základy funkčního vyšetřování srdce a cév a Zátěžové metody v kardiologii. Učil na LF MU a VUT v Brně.

Atestaci z vnitřního lékařství I. stupně složil v roce 1975 a II. stupně v roce 1979. V roce 1985 úspěšně obhájil kandidátskou dizertační práci a v roce 1995 habilitoval na LF MU.

Jeho činnost v České kardiologické společnosti byla oceněna v roce 2011 čestným členstvím ČKS, v roce 2013 obdržel zlatou medaili prof. Libenského a v roce 2017 byl vyznamenán Cenou za celoživotní přínos kardiologii.

Mezi jeho koníčky patřilo mnoho let pěstování orchidejí, jízda na kole a později na motorce, fotografování a také hudba. Je asi málo známo, že Václav se krátce věnoval také hře na klarinet. Bohužel v roce 2010 utrpěl embolizační příhodu do CNS, která jej předčasně vyřadila s aktivní lékařské praxe.

Milý Václave, přejeme Ti za celou kardiologickou a interní obec vše dobré, sílu do pokračování rehabilitace, kterou statečně zdoláváš, a optimizmus k překonání nesnadného osudu.

Tvoji

Jiří a Jindra

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Kardiologická revue – Interní medicína

Číslo 3

2017 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se