Rejstřík k ročníku 13 (2011)


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2011, 13(4): 267-268

Obsahový rejstřík

Antiarytmická léčba z pohledu nových doporučení pro léčbu nemocných s fibrilací síní 139

Antitrombotická léčba z pohledu nových doporučení pro léčbu nemocných s fibrilací síní 153

Ateroskleróza intrakraniálních tepen – současný pohled, 1. část 236

Editorial: Fibrilace síní z pohledu nových doporučení a dálková monitorace v kardiologii 136

Editorial: Prediktivní, preventivní a personalizovaná medicína 75

ESC kongres Paříž 2011: Nové podstudie studie SHIFT: SHIFT-PRO HQoL a SHIFT-ECHO 249

Fixní kombinace u arteriální hypertenze 14

Home monitoring a implantáty 174

Home monitoring nemocných s fibrilacemi síní 167

Chronické srdeční selhání u ženy středního věku při nonkompaktní kardiomyopatii 193

Index kompatibility: Má své místo u pacientů po transplantaci srdce? 48

Ivabradin získal již pátou Galénovu cenu 263

Individualizovaná léčba arteriální hypertenze 92

Jaký význam má modulace srdeční frekvence u nemocných se srdečním selháním 24

Je prognóza nemocných s chronickým srdečním selháním stále tak špatná? 30

Kalcifikace perikardu 233

Kardiogenní šok 20

Kouření tabáku a individualizovaný přístup v prevenci a léčbě 96

Latentní obstrukce ve výtokovém traktu levé komory srdeční u pacienta s hypertrofickou kardiomyopatií 63

Léčba hypertenze u obezity 9

Ledviny a akutní koronární syndrom 17

Medikamentózní léčba plicní arteriální hypertenze v roce 2011 37

Mechanické podporné systémy v liečbe srdcového zlyhávania 52

Mladá žena se synkopami 258

Nefarmakologická léčba z pohledu nových doporučení pro léčbu nemocných s fibrilací síní 143

Neinvazivní analýza pulzní vlny u pacientů s akutní dekompenzací chronického systolického srdečního selhání 241

Není hypertrofie jako hypertrofie aneb nezapomínejme na amyloidózu 228

Nesarkomerické formy hypertrofické kardiomyopatie v dospělosti 210

Netypicky probíhající případ srdečního selhání 121

Nové poznatky v antiagregační léčbě na ESC 2010 59

Osud nemocných na čekací listině k transplantaci srdce 41

Pacienti s vysokým kardiovaskulárnym rizikom v ambulantnej starostlivosti na Slovensku: Poznatky zo štúdií NEMESYS a STAIRS 109

Peripartální kardiomyopatie 221

Postavení TOR inhibitorů po transplantaci srdce 44

Predikce a prevence aterosklerózy a personalizovaná léčba dyslipidemií 81

Predikce a prevence diabetes mellitus 2. typu 87

Predikce a prevence kardiovaskulárního rizika obezity, personalizovaná léčba obezity 77

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC, šedesátníkem 5

Program Twin City odstartoval 99

Progresivní kontinuum – hypertenze, ischemická choroba srdeční, srdeční selhání a náhrada srdeční funkce 7

Raritní příčina dysfunkce mechanické aortální chlopně 260

Richard Češka a kolektiv. Interna 1. vydání. Praha: Triton 2010. Poičet stran 855. ISBN 978-80-7387-423-0. 65

Rozloučení s členem redakční rady doc. MUDr. Stanislavem Janouškem, CSc. 123

Studie ROCKET AF – konec warfarinu na obzoru? 106

Tachykardií indukovaná kardiomyopatie 225

Telemonitoring krevního tlaku u nemocných s arteriální hypertenzí 181

Ticagrelor a studie PLATO 254

Trombóza mitrálního anulu jako časná komplikace po mechanické náhradě mitrální a aortální chlopně: kazuistika 117

Twin cities 187

UPSTREAM terapie u fibrilace síní 160

Vznikla pracovní skupina České kardiologické spo­lečnosti „Onemocnění myokardu a perikardu“ 209

Autorský rejstřík

Andršová I. 117,260

Aschermann M. 37

Bartko D. 109

Bedáňová H. 48

Bothová P. 258

Brotánek 121

Bulava A. 143,167

Černý J. 48

Češka R. 81

Čurila K. 63

Dorazilová Z. 41

Dušek L. 30

Elleder M. 210

Fejfuša M. 249

Floriánová A. 117

Galková L. 30

Gazdič T. 41

Goncalvesová E. 52

Gregor P. 63

Hegarová M. 41

Heinc P. 136,153

Honzík T. 210

Hošková L. 41

Hradec J. 24

Jansa P. 37

Jarkovský J. 30

Kosmálová V. 109

Krejčí J. 221

Kuchynka P. 210

Kvapil M. 87

Lábrová R. 160

Leso J. 193

Lietava J. 109

Linhart A. 210

Linhartová K. 225

Lipold H. 174

Lipoldová J. 174

Ludka O. 30,241

Málek I. 41

Maňoušek J. 117

Mašek M. 210

Meluzín J. 258

Mikušová T. 258

Moravec O. 153

Murín J. 109

Němec P. 48

Němeček E. 210

Netuka I. 41

Novotný T. 117

Nussbaumerová B. 92

Ondrášek J. 48

Ondrušková J. 153

Ošmera O. 167

Paleček T. 193,210

Pařenica J. 20

Podzimková M. 41

Prusíková M. 81

Přeček J. 153

Reidlbauchová L. 225

Rosolová H. 75,92,96

Rychlík J. 17

Skála T. 139

Souček M. 9

Svačina Š. 77

Šablaturová M. 30

Šnejdrlová M. 81

Špác J. 59

Špinar J. 5,30,106,123,160,187,254

Špinarová L. 44,99

Štejfa M. 7

Táborský M. 153

Václavík J. 181

Veselka J. 209,233

Vítovec J. 65,106,254

Widimský J. jr. 14

Widimský P. 17

Zemánek D. 228

Žižka J. 236

Rejstřík klíčových slov

absolutní riziko podle SCORE 109

akcesorní mitrální závěsný aparát 260

akutní celulární rejekce 48

akutní koronární syndrom 17,59

amyloidóza 228

angina pectoris 63

antagonisté endoteliových receptorů 37

antiagregace 117, 254

antiagregační léčba 59

antiarytmika 139

antikoagulace 117

antitrombotická léčba 153

aortální regurgitace 260

arteriální hypertenze 14,92

ateroskleróza 81

augumentační index 241

augumentační tlak 241

blokátory receptoru 1 por angiotenzin II 160

čekací listina 41

dálkové monitorování 174

Danonova choroba 210

diabetes mellitus 87

diagnostika 221,228

domácí monitorování krevního tlaku 181

doporučení pro léčbu 143

dyslipidemie 81

etiologie 221

experimentální léčebné možnosti 37

Fabryho choroba 210

farmakologická léčba 30

fibráty 81

fibrilace síní 106,139,143,153,160,167

fixní kombinace 14

Friedreichova ataxie 210

fyzická aktivita 77

gradient 63

home monitoring 167,174

hyperlipoproteinemie 81

hypertenze 9,181

hypertrofická kardiomyopatie 63,210,228

CHA2DS2Vasc skóre 153

chronická srdeční insuficience 121

chronické srdeční selhání 30,109,193,241

IABP 20

ICHS 121

implantabilní přístroje 174

imunosuprese 44

index kompatibility 48

individualizovaná léčba 92

individualizovaný přístup 96

infarkt myokardu 20, 254

infekce 48

inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu 160

inhibitory faktoru Xa 153

inhibitory fosfodiesterázy 5 37

ivabradin 24,121,193

kalcifikace perikardu 233

kardiogenní šok 20

kardiomyopatie 225

kardiovaskulární prevence 92

kardiovaskulární prognóza 24

kardiovaskulární riziko obezity 77

katecholaminrezistentní hypotenze 20

katetrová ablace 143

konstriktivní perikarditida 233

kontrastní látky 17

kontrola rytmu 139

konvenční a specifická léčba 37

krevní tlak 181

léčba 14,221

léčba diabetu 77

mechanická chlopeň 117

mechanická chlopenní protéza 260

metabolický syndrom 9,77,109

mitochondriopatie 210

nádory 48

nefarmakologická léčba 30

neinvazivní analýza pulzní vlny 241

nekompaktní kardiomyopatie 258

NEMESYS 109

nesarkomerická fenokopie 210

niacin 81

nonkompaktní kardiomyopatie 193

nové technologie 143

NYHA 109

obezita 9

obstrukce 63

odvykání kouření 96

peripartální kardiomyopatie 221

perkutánní koronární intervence 17

PLATO 254

plicní arteriální hypertenze 37

podpůrné oběhové systémy 52

pokročilé srdeční selhání 41

prevence 87

prevence diabetu 77

prevnce kouření 96

PRKAG2 syndrom 210

prognóza 30

prostanoidy 37

přímý inhibitor trombinu 153

pulzní tlak 241

radiofrekvenční ablace 225

rate-control 139

renální insuficience 17

rivaroxaban 106

rizikové faktory 81

síňová remodelace 160

srdeční frekvence 24,193

srdeční selhání 24,52,167,233,258

STAIRS 109

statiny 81,16

steroidy 160

supraventrikulární tachyarytmie 225

synkopa 258

telemonitoring 167,181

tepová frekvence 121

ticagrelor 254

tolerance zátěže 109

TOR inhibitory 44

transplantace 44

transplantace srdce 41,48

tromboembolická nemoc 117

trombolýza 117

upstream terapie 160

úspěšnost 143

vícenenasycené mastné kyseliny 160

viscerální tuk 9

volné lehké řetězce 228

warfarin 106

závislost na tabáku 96


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se