Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2007, 9(Mimořádné): 45
Kategorie: Galerie autorů

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. (1964)

jp_31810_f_1
jp_31810_f_1

Promoval na 1. LF UK v Praze (1988). Složil atestaci 1. stupně v oboru vnitřní lékařství a specializační atestace v oborech kardiologie a angiologie (1992, 1996 a 2005). Obhájil kandidátskou disertační práci na téma Některé metabolické a kardiovaskulární charakteristiky normotenzních mužů s pozitivní rodinnou anamnézou arteriální hypertenze a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1995) a posléze doktorskou disertační práci na téma Ultrazvukové hodnocení strukturálních změn kardiovaskulárního aparátu a byla mu udělena vědecká hodnost DrSc. (2001). Habilitoval se prací Strukturální změny levé komory srdeční a velkých tepen v odpovědi na fyziologické a patologické podněty (2001). Byl jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (2004). Po promoci nejprve působil na II. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze (1988–1993), poté v Hopital Broussais, Paříž, Francie (1993–2006). V současnosti působí na II. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze (od 2007). Je autorem nebo spoluautorem přibližně 65 původních prací (z toho 38 s impaktovým faktorem) a 8 kapitol v monografiích (např. Linhart A, Paleček T, Aschermann M. Echokardiografie pro praxi. Praha: Audioscan 2001). Je členem České kardiologické společnosti, České angiologické společnosti ČLS JEP, České internistické společnosti ČLS JEP a European Society of Cardiology. Absolvoval odbornou stáž na College des Hopitaux de Paris, Paříž, Francie (2003–2004).

doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (1967)

jp_31810_f_2
jp_31810_f_2

Promoval na LF MU v Brně (1991). Složil atestaci 1. stupně v oboru vnitřní lékařství (1994) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1998). Obhájil kandidátskou disertační práci na téma Analýza terapie u pacientů s implantabilními kardiovertery-defibrilátory a byla mu udělena vědecká hodnost Ph.D. (2000). Habilitoval se prací Prevence náhlé srdeční smrti u pacientů s implantabilními kardiovertery defibrilátory (2006). Po promoci nejprve působil jako sekundární lékař na oddělení chemoterapie solidních nádorů na Masarykově onkologickém ústavu (1991–1992), poté ve FN Brno-Bohunice, nejprve na anesteziologicko resuscitačním oddělení (1993), posléze na Interní kardiologické klinice (od 1993), jako vedoucí lékař skupiny pro srdeční elektrofyziologii a radiofrekvenční ablace (1999) a vedoucí lékař KJ (2000). V současnosti je také zástupce přednosty pro školství Interní kardiologické kliniky FN Brno (od 2003). Je autorem nebo spoluautorem více než 50 publikací v českém i zahraničním odborném tisku (z toho asi 3 s impaktovým faktorem), včetně přednášek s excerpovanými abstrakty, 2 monografií a 6 kapitol v monografiích. Je členem České internistické společnosti ČLS JEP, výboru pracovní skupiny pro arytmie a trvalou kardiostimulaci České kardiologické společnosti (ČKS), pracovní skupiny invazivní kardiologie ČKS, pracovní skupiny srdečního selhání ČKS, European Heart Rhythm Association. Absolvoval 2 kratší odborné stáže na Mayo Clinic (USA) a Akademiska Sjukhuset Uppsala (Švédsko).

MUDr. Vlastimil Vančura (1961)

jp_31810_f_3
jp_31810_f_3

Promoval na FVL UK v Praze (1986). Složil atestaci 1. stupně v oboru vnitřní lékařství (1990) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1996). Od promoce působí na Kardiologické klinice IKEM. Zaměřuje se na problematiku implantabilních kardiostimulátorů, defibrilátorů a nefarmakologickou léčbu arytmií. Je autorem či spoluautorem více než 25 publikací v českých i zahraničních odborných časopisech a více než 100 publikovaných abstraktů z českých i mezinárodních kongresů. Je členem České kardiologické společnosti (pracovní skupiny Arytmie a trvalá kardiostimulace), European Heart Rhytm Association.

MUDr. Marie Skalská (1974)

jp_31810_f_4
jp_31810_f_4

Promovala na 1. LF UK v Praze (1999). Složila atestaci 1. stupně v oboru vnitřní lékařství (2002). Od promoce působí na Klinice kardiologie IKEM. Obsadila 1. místo v soutěži Mladých kardiologů na VIII. Českém sympoziu o arytmiích a kardiostimulaci (2001, 2002). Je autorkou několika publikací v odborném tisku. Je členkou České kardiologické společnosti.

MUDr. Kateřina Lefflerová, CSc. (1952)

jp_31810_f_5
jp_31810_f_5

Promovala na 1. LF UK v Praze (1976). Složila atestaci 1. stupně v oboru vnitřní lékařství (1979) a specializační atestace v oborech tělovýchovné lékařství a kardiologie (1982 a 1989). Obhájila kandidátskou disertační práci na téma Hodnocení změn sympatické inervace myokardu jako rizikového faktoru náhlé srdeční smrti a byla jí udělena vědecká hodnost CSc. (2001). Po promoci nejprve působila na interním oddělení nemocnice Rakovník (1976–1980), poté na oddělení tělovýchovného lékařství FN XXX (1980–1985). V současnosti působí na Subkatedře kardiologie IPVZ (od 1985) a klinice kardiologie IKEM. Je autorkou nebo spoluautorkou
přibližně 35 odborných sdělení a přibližně 4 kapitol v monografiích (např. Widimský J. Neinvazivní kardiovaskulární diagnostika. Brno: IPVZ 1991). Je členkou výboru pracovní skupiny pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se