Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2006, 8(4): 224
Kategorie: Galerie autorů

prof. MUDr. Václav Monhart, CSc. (1942)

Promoval na LF UK a Vojenském lékařském výzkumném a doškolovacím ústavu J. E. Purkyně v Hradci Králové (1965). Složil atestaci 1. a 2. stupně v oboru vnitřní lékařství(1969 a 1976 ) a specializační atestaci v oboru nefrologie (1992). Ohájil kandidátskou disertační práci na téma Možnost použití pryskyřičných sorbentů při hemoperfúzi u intoxikací psychofarmaky a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1981). Habilitoval se na Vojenské lékařské akademii J. E. Purkyně (v současnosti Fakulta vojenského zdravotnictví) prací Léčebná a diagnostická hemoperfúze (1991) a byl jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (1994). Působí v Ústřední vojenské nemocnici v Praze (od 1973), nejprve byl primářem III. interního oddělení s jednotkou dialyzační léčby (1985-2003), v současnosti pracuje na nefrologickém oddělení Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN (od 2004). Hlavní oblastí současného odborného zájmu je hypertenze u onemocnění ledvin a problematika diagnostiky a léčby chronických zánětlivých onemocnění ledvin. Je autorem 3 monografií, spoluautorem 12 monografií, 5 učebních textů a 170 odborných článků. Je spoluautorem 1 evropského a 2 čs. patentů v oblasti nefrologických hemoeliminačních metod. Je členem České internistické společnosti ČLS JEP, České nefrologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi, International Society of Nefrology, European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association a European Society of Hypertension. Působí v redakční radě časopisů Postgraduální medicína a Aktuality v nefrologii.

MUDr. Vlastimil Vančura (1961)

Promoval na FVL UK v Praze (1986). Složil atestaci 1. stupně v oboru vnitřní lékařství (1990) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1996). Od promoce působí na Kardiologické klinice IKEM. Zaměřuje se na problematiku implantabilních kardiostimulátorů, defibrilátorů a nefarmakologickou léčbu arytmií. Je autorem či spoluautorem více než 25 publikací v českých i zahraničních odborných časopisech a více než 100 publikovaných abstraktů z českých i mezinárodních kongresů. Je členem České kardiologické společnosti (pracovní skupiny Arytmie a trvalá kardiostimulace), European Heart Rhytm Association.

doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D. (1954).

Promoval na LF UP v Olomouci (1979). Složil atestaci 1. stupně v oboru vnitřní lékařství a kardiologie (1982 a 1987). Obhájil kandidátskou disertační práci byla mu udělena vědecká hodnost Ph.D. (2000). Po promoci nejprve působil na interním oddělení OÚNZ v Prostějově jako sekundární lékař (1979–1991), poté na I. interní klinice LF UP a FN v Olomouci nejprve jako odborný asistent (1991–1996) a v současnosti jako zástupce přednostky kliniky (od 1996). Je autorem nebo spoluautorem přibližně 50 článků v odborných časopisech. Je členem České kardiologické společnosti (1995–1997 člen výboru pracovní skupiny pro arytmie a kardiostimulaci).

MUDr. Tomáš Janota, CSc. (1959)

Promoval na 1. LF UK v Praze (1985). Složil atestaci 1. a 2. stupně v oboru vnitřní lékařství a specializační atestaci v oboru kardiologie (1996). Obhájil kandidátskou disertační práci na téma Kardiovaskulární změny při endokrinně podmíněné hypertenzi a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (2001). Po promoci nejprve působil na interním oddělení nemocnice v Kladně (1985-1989), poté na III. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze (od 1989). V současné době je vedoucím koronární jednotky, pracuje v Centru pro diagnostiku, léčbu a výzkum srdečního selhání a v Centru pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze. Je autorem či spoluautorem 48 publikací (z toho 5 v impaktovaných časopisech), jako první autor je uveden u 38 publikací. Je členem České internistické společnosti ČLS JEP, České kardiologické společnosti (pracovních skupin Akutní kardiologie, Srdeční selhání, Echokardiografie), České společnosti pro hytertenzi, European Society of Cardiology (Working Group of Acute Cardiology, Echocardiography, European Society of Hypertension. Absolvoval stáže v  Texas Medical Center, Houston (Cardiology Fellowship, 1994) a Training Fellowship of the European Society of Cardiology (1994-1995).

MUDr. Vlastimil Vančura (1961)

Promoval na FVL UK v Praze (1986). Složil atestaci 1. stupně v oboru vnitřní lékařství (1990) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1996). Od promoce působí na Kardiologické klinice IKEM. Zaměřuje se na problematiku implantabilních kardiostimulátorů, defibrilátorů a nefarmakologickou léčbu arytmií. Je autorem či spoluautorem více než 25 publikací v českých i zahraničních odborných časopisech a více než 100 publikovaných abstraktů z českých i mezinárodních kongresů. Je členem České kardiologické společnosti (pracovní skupiny Arytmie a trvalá kardiostimulace), European Heart Rhytm Association.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se