Rozloučení s členem redakční rady doc. MUDr. Stanislavem Janouškem, CSc.


Autoři: J. Špinar
Působiště autorů: Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno-Bohunice
Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2011, 13(2): 123
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 1. 4. 2011 po dlouhé nemoci zemřel doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc., zástupce přednosty pro výuku v angličtině na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Doc. Janoušek se narodil 24. 11. 1951 v Prostějově, gymnázium s matematickým zaměřením a lékařskou fakultu vystudoval v Brně. Promoval v roce 1976 a nastoupil na I. interní kliniku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Zde pracoval na koronární jednotce a podílel se výrazně na zavedení trombolytické léčby akutního infarktu myokardu (včetně intrakoronární trombolýzy), což se mu stalo základem pro pozdější kandidátskou i habilitační práci. Jeho obhajoba trombolýzy v 90.  letech patřila k příjemným zpestřením všech kongresů. Jeho duel s prof. Widimským PTCA versus trombolýza byl pro mnohé nezapomenutelným zážitkem a ukázkou skvělých znalostí a argumentací doc. Janouška, v době, kdy se začala výrazně uplatňovat invazivní léčba akutních koronárních syndromů.

Odborná praxe

1976–1989: I. interní klinika FN u Sv. Anny v Brně

1989–1992: zahraniční expert v oboru kardiologie a interny, Univerzitní nemocnice Al Thawra Hospital, Sanna, Jemenská arabská republika

1992–2011: Interní kardiologická klinika, FN Brno

1994–2001: vedoucí lékař koronární jednotky + + ambulantní lékař, Interní kardiologická klinika, FN Brno

2001–2011: vedoucí lékař lůžkového oddělení A + + ambulantní lékař, Interní kardiologická klinika, FN Brno

1980: atestace I. stupně z vnitřního lékařství

1983: atestace II. stupně z vnitřního lékařství

Pedagogická praxe

od roku 1982: odborný asistent LF MU

od roku 1995: koordinátor výuky interních oborů LF MU a organizátor výuky zahraničních studentů

Vědeckovýzkumná praxe

1988: získal titul kandidát lékařských věd

1998: jmenován docentem pro obor vnitřní lékařství

Členství v odborných společnostech

Mezinárodní společnost pro aterosklerózu

Česká internistická společnost

Česká společnost pro anestezii, resuscitaci a intenzivní medicínu

Česká kardiologická společnost

Člen pracovních skupin ČKS: echokardiografie, farmakoterapie, nukleární kardiologie, akutní kardiologie

Po návratu z Jemenu do vlasti nastoupil na Interní kardiologickou kliniku FN Brno-Bohunice, kde pracoval až do své smrti. Nejprve i zde budoval koronární jednotku a byl jejím vedoucím, později byl zástupce pro školství, poté zástupcem pro výuku v anglickém jazyce.

V popředí jeho zájmu byla akutní kardio­logie, proto není divu, že byl zakládajícím členem Pracovní skupiny akutní kardiologie České kardiologické společnosti a jeden ze spolupořadatelů všech kongresů této pracovní skupiny.

Pan docent Janoušek byl velmi aktivní i v publikační činnosti – publikoval několik set článků v České i zahraniční literatuře a přednesl desítky přednášek. Podílel se několika kapitolami asi na 10 učebnicích Vnitřního lékařství a Kardiologie. Jeho kapitoly „Tumory srdce“ a „Zánětlivá onemocnění srdce“ jsou i součástí nové učebnice Vnitřního lékařství, která výjde v nakladatelství GRADA teprve na podzim 2011.

Byl členem redakčních rad několika časopisů, jmenujme především Kardiologickou revue a Intervenční a akutní kardiologii. V časopise Kardiologická revue pravidelně několikrát do roka publikoval především přehledné články a novinky v kardiologii.

Byl výborným pedagogem, vedl tři studenty v doktorském studiu: první, MUDr. Aleš Tomášek, úspěšně obhajil v březnu 2011. Byl členem státnicové komise pro vnitřní lékařství v češtině i angličtině.

Byl úspěšným řešitelem několika mezinárodních klinických studií, díky kterým jsme se měli možnost setkávat nejen v práci, ale i na nejrůznějších místech naší zeměkoule.

Věnoval se neúnavně svým pacientům, vedl standardní oddělení „A,“ které bylo zaměřeno především na nemocné s ischemickou chorobou srdeční, a každý čtvrtek měl kardiologickou ambulanci.

V osobním životě byl věřícím člověkem a jeho koníčkem byla hra v šachy, v níž dosáhl významných úspěchů. Osobně jsem s ním hrál šachy jen jednou – na investigátorském meetingu na Sardinii – a musím uznat, že byl vynikající. Svou poslední šachovou partii ale prohrál s nemocí, které se celý život věnoval – s akutním srdečním selháním.

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC
přednosta Interní kardiologické kliniky
LF MU a FN Brno-Bohunice
jspinar@fnbrno.cz


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se