Kardiologové se opět scházejí na XVI. výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně – 24. 5. - 27. 5. 2008


Autoři: M. Aschermann
Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2008, 10(2): 55-56
Kategorie: Editorial

Počet nemocných s kardiovaskulárními onemocněními se bohužel stále zvětšuje. Z části se na tom podílí i úspěchy v diagnostice a léčbě těchto onemocnění – zvyšuje se procento chronicky nemocných, kteří přežívají akutní stadia onemocnění zásluhou nových účinných léčebných postupů. Výroční sjezd kardiologů, který je největší odbornou akcí pořádanou v České republice (v minulém roce převýšil počet účastníku našeho sjezdu počet 4 000), má proto velký význam v širokém předávání nových výsledků výzkumu a klinických zkušeností. Organizační a programový výbor XVI. výročního sjezdu České kardiologické společnosti ve spolupráci s výborem společnosti připravil pod vedením profesora Jiřího Vítovce a docenta Václava Chaloupky další ročník našeho brněnského setkání. Při pohledu do programu sjezdu je patrné, že tradičně největší prostor jsme věnovali sdělením, která jsou věnována pracovním skupinám. Celkem 41 sekcí našich 15 pracovních skupin přinášejí jak přehledné vzdělávací přednášky a sekce PRO a PROTI, JAK NA TO, tak výsledky práce kardiologů i sester jednotlivých oblastí kardiologie. Volným sdělením je věnováno 33 sekcí, z toho je 7 v programu sester, výběr abstrakt jsme prováděli anonymním způsobem, každou práci posuzovali 3 vybraní odborníci, část vašich prací byla jako každým rokem zařazena do sekce posterů. Ve 2 dnech (neděle, pondělí) proběhne opět výběr nejlepšího posteru, který bude odměněn finančními prostředky, které jsou určeny k účasti na kongresu Evropské kardiologické společnosti v září v Mnichově. Zde si dovolím krátkou, ale významnou poznámku: v roce 2007 si výherce jednoho z posterů dovolil takový luxus, že ačkoli mu byla účast včetně ubytování uhrazena, náš úspěšný kardiolog nakonec na kongres neodjel! Přiznám se, že pro generaci starších kardiologů je to něco nepředstavitelného, zvláště když výbor společnosti neobdržel ani oficiální omluvu mladého kolegy.

Zpět k programu sjezdu – co zajímavého vás ještě čeká? Již v sobotu přednese slavnostní přednášku na téma nemocných po infarktu myokardu nově nastupující předseda naší společnosti, docent Václav Chaloupka. V neděli bude jistě hlavní zájem upřen k Rotundě, kde budou letošními jubilanty předneseny tradiční slavnostní přednášky – Navrátilovu přednese profesor Jan Pirk, Herlesovu profesor Bořivoj Semrád a Luklovu profesor Jan Kvasnička. Následovat budou pozvané přednášky profesora Lüderitze z Bonnu (Minulost a budoucnost elektrofyziologie) a profesora Pavla Hameta z Montrealu (Genomika u kardiovaskulárních onemocnění) a poté speciální sekce Evropské kardiologické společnosti. Ve 13 hodin bude zahájena Valná hromada ČKS, nejvyššího orgánu ČKS a účast na ní by měla patřit k jisté povinnosti a vyjádření toho, že si společnosti vážíme, v letošním roce na ní bude vyhlášeno složení nově zvoleného výboru společnosti. Od 14 hodin pak následuje oblíbená sekce HOT LINES, kterou jsme letos z části věnovali prezentaci výsledků studií, které vznikly v České republice. Za pozornost pak jistě stojí i soubor přednášek kolegů ze Slovenské republiky, kteří je věnují specifickým rysům kardiovaskulárních onemocnění u žen. Česká kardiologické společnost se této problematice věnuje také, soubor článků na toto téma je publikován právě u příležitosti brněnského sjezdu v zvláštní příloze časopisu Postgraduální medicína, který najdete u prostoru u registrace.

Spolupráce s dalšími společnostmi je na našem sjezdu také tradiční, a proto najdete v programu celkem 3 sekce České společnosti pro hypertenzi, jeden blok Angiologické společnosti a České společnosti pro aterosklerózu. Postrádám samostatný blok České kardiochirurgické společnosti, v letošním roce se bohužel kardiochirurgové účastní pouze v jednom bloku ve spolupráci s pracovní skupinou Arytmie a trvalá kardiostimulace, dále pak jednotlivě, rozptýleni v různých jednáních dalších pracovních skupin. Pokusíme se zlepšit vzájemné setkávání aktivní účastí kardiologů na kongresu kardiochirurgů, který se bude v Brně konat letos v listopadu.

Na závěr pojednání o skladbě programu ještě zmínka o těch, bez nichž by náš kongres v minulosti nemohl být tolik úspěšný – o farmaceutických a dalších společnostech. Kromě jejich trvalé podpory přispívají do programu řadou kvalitních a oblíbených sympozií. Tak jako v posledních letech jsou těmto sympoziím vyhrazeny odpolední hodiny a můžeme předpokládat, že vzhledem k jejich programu budou opět hojně navštíveny. Zaměřeny jsou jednak na výsledky některých významných mezinárodních studií, jednak na shrnutí názorů na některé specifické otázky, například srdečního selhání, srdeční frekvence, inhibice reninu, ACE-inhibitory a sartany, kontrastní neuropatie a chronické tromboembolické plicní hypertenze. Z nefarmakologických oblastí jsou to kritické pohledy na rizika a přínosy některých postupů a souhrn z problematiky implantabilních přístrojů.

Z aktivit, které nejsou zahrnuty v odborném programu vás zveme na již tradiční běh Jiřího Tomana, na kterém se scházíme v jediné vhodné době, tedy časně ráno. Setkání kardiologů při činnosti, o které bylo prokázáno, že kromě vyplavení endorfinů například zvyšuje HDL cholesterol (pokud je provozována pravidelně), lze brát jako důkaz toho, že naše snahy o zlepšení prevence ICHS v populaci bere i osobně vážně. Společenský program je také připraven tak, aby vám ve volném čase umožnil se setkat s přáteli a dobře se pobavit.

Skončím toto pozvání na XVI. Sjezd České kardiologické společnosti poděkováním všem, kteří se na přípravě sjezdu podíleli, věřím že program je složen tak, aby jste v něm nalezli možnost vzdělání v mnoha oblastech oblíbené kardiologie.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se