Charisma – the Clopidogrel for High Atherotrombotic Risk and Ischemic Stabilisation, Management, and Avoidance


The CHARISMA study, presented at the ACC congress in Atlanta, Georgia, in March 2006 and published in the New England Journal of Medicine simultaneously, evaluated the effect of 75 mg clopidogrel added to acetylsalicylic acid in 15 603 patients with confirmed cardiovascular disease or at high risk of cardiovascular disease. The primary endpoint – first myocardial infarction, stroke or cardiovascular death – was 6.8% in patients treated with clopidogrel and 7.3% in patients on placebo (ns). Adding clopidogrel to acetylsalicylic acid was not effective in patients in primary prevention, but in secondary prevention indication the decrease of primary endpoint was from 7.9% to 6.9% (p = 0.046).

Key words:
primary prevention – secondary prevention – clopidogrel – mortality - bleeding


Autoři: J. Špinar 1;  J. Hradec 2;  J. Vítovec 3
Působiště autorů: Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno 1;  III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2;  I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno 3
Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2006, 8(1-2): 71-75
Kategorie: Klinické studie

Souhrn

Studie CHARISMA, prezentovaná na kongresu ACC v Atlantě v březnu 2006 a současně publikovaná v časopise New England Journal of Medicine, sledovala u 15 603 nemocných s prokázanou kardiovaskulární poruchou nebo s vysokým rizikem kardiovaskulární nemoci efekt přidání 75 mg klopidogrelu ke standardní léčbě kyselinou acetylsalicylovou. Primární cíl – první infarkt myokardu, cévní mozková příhoda a kardiovaskulární úmrtí – se vyskytl u 6,8 % nemocných léčených klopidogrelem a u 7,3 % nemocných léčených placebem (ns). Přidání klopidogrelu ke kyselině acetylsalicylové nepřineslo prospěch nemocným v primární prevenci, v sekundární prevenci byl pokles primárního cíle ze 7,9 % na 6,9 % (p = 0,046).

Klíčová slova:
primární prevence – sekundární prevence – klopidogrel – mortalita - krvácení

Oficiální doporučení Evropská kardiologické společnosti (ESC) po zveřejnění studie CHARISMA (vydáno dne 17. 3. 2006):

Protože výsledky studie CHARISMA neukázaly všeobecný prospěch z kombinace klopidogrel a aspirin v dlouhodobé léčbě nemocných se stabilním vaskulárním onemocněním a v primární prevenci dokonce i možnost poškození nemocného, ESC doporučuje duální antiagregační terapii do léčby 1 rok po akutním koronárním syndromu bez ST elevací a nejméně 6 měsíců po stentu (poznámka autorů: v ČR je doporučena a z větší části hrazena 6 měsíců po AKS, 3 měsíce po pokrývaném stentu a 1 měsíc po nepokrývaném).

Pacienti, kteří užívají klopidogrel (Plavix), nemají ukončit tuto léčbu bez konzultace lékaře. Pacienti, kteří ukončí léčbu bez doporučení lékaře, se mohou vystavovat velkému nebezpečí.

Doručeno do redakce 25. 3. 06

Přijato k otištění po recenzi 30. 3. 06

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC 1

prof. MUDr. Jaromír Hradec. CSc., FESC 2

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC 3

1 Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno

2 III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

3 I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno


Zdroje

1.Antithrombotic Trialists Collaboration. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. BMJ 2002; 324: 71-86.

2.Ascherman M. Inhibitory destičkových glykoproteinových receptorů IIb/IIIa – současní možnosti jejich využití v léčba akutních koronárních příhod. Cor Vasa 1999; 41(2): 3577-83.

3.Aspirin myocardial infarction study research group. A randomised, controlled trial of aspirin in persons recovered from myocardial infarction. JAMA 1980; 243: 661-668.

4.Bertrand ME, Simoons ML, Fox KA et al for the Task Force on the Management of Acute Coronary syndromes of the European Society of Cardiology. Management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J 2002; 23: 1809-1840.

5.Bhat DL, Keith AA, Fox MB et al for the Charisma study investigators. Clopidogrel and aspirin versus aspirin alone for the prevention of atherothrombotic events. www.nejm.org (e-verze zveřejněna před otištěním).

6.Bhatt DL, Cheb D, Hirsch AT et al. Superiority of clopidogrel versus aspirin in patiens with prior cardiac surgery. Circulation 2001; 103: 363-368.

7.Bhatt DL, Marso SP, Hirsch AT et al. Amplified benefit of clopidogrel versus aspirin in patiens with diabetes mellitus. Am J Cardiol 2002; 90: 625-628.

8.CAPRIE Steering Committee. A randomised, blinded trial of clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischemic event (CAPRIE). Lancet 1996; 348: 1329-1339

9.Cleland JGF, Bulpitt CJ, Falk RH et al. Is aspirin safe for patients with heart failure? Br Heart J 1995; 74: 215-219.

10.Cleland JGF. Preventing atherosclerotic events with aspirin. BMJ 2002; 324: 103-105

11.Diener HC, Bogousslavsky J, Brass LM et al on behalf of the MATCH investigators. Aspirin and clopidogrel compared with clopidogrel alone after recent ischaemic stroke or transient ischaemic attack in high risk patiens (MATCH): randomised, double blind, placebo controlled trial. Lancet 2004; 364: 331-337.

12.Furane-Zaleski I, Bertrand M. The Value of Clopidogrel versus Aspirin in Reducing Atherothrombotic Events: The CAPRIE Study. Pharmacoeconomics 2004; 22(Suppl 4):19-27.

13.Klimt CR, Knatterud GL, Stamler J et al. Persantine-Aspirin Reinfarction Study. Part II. Secondary prevention with perasantine and aspirin. J Am Coll Cardiol 1986; 7: 251-269.

14.Leor J, Reicher-Reis H, Goldbourt U et al. Aspirin and mortality in patients treated with angiotensin-converting enzyme inhibitors. J Am Coll Cardiol 1999; 33: 1920-1925.

15.Peterson JG, Topol EJ, Sapp SK et al. Evaluation of the effects of aspirin combined with angiotenzin converting enzyme inhibitors in patients with coronary artery disease. Am J Med 2000; 109: 371-377.

16.Ringleb PA, Bhatt DL, Hirsch AT et al. Benefit of clopidogrel over aspirin is amplified in patiens with a history of ischemic events. Stroke 2004; 35: 528-532.

17.Silber S, Albertsson P, Aviles FF et al. Guidelines for percutaneous coronary interventions. Eur Heart J 2005; 26: 804-808.

18.Špinar J, Hradec J, Málek I, Toman J. Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání. Cor et Vasa 2001; 43(Suppl K): 123-138.

19.Špinar J, Vítovec J, Kubecová L, Pařenica J. Klinické studie v kardiologii. Praha: Grada Publishing 2001.

20.The Antiplatelet trialist collaboration. Collaborative overview of randomised trials of antiplatelet therapy – 1: prevention of death, myocardial infarction, and stroke by prolonged antiplatelet therapy in various cathegories of patients. Brit Med J 1994; 308: 81-106.

21.The Clopidogrel in Unstable Angina to prevent recurrent Events Trial Investigators. Effects of clopidogrel in addition to aspirin in patients with acute coronary syndroms without ST-segment elevation. N Engl J Med 2001; 345(7): 494-502.

22.Vítovec J, Špinar J. Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění. Praha: Grada Publishing 2000.

23.Weintraub W, Jönsson B, Bertrand M. The Value of Clopidogrel in Addition to Standard Therapy in Reducing Atherothrombotic Events. Pharmacoeconomics 2004; 22(Suppl 4): 29-41.

24.Widimský P. Perspektivy protidestičkové léčby: třetí vzadu se směje. Cor Vasa 2005; 47(4): 123-124.

Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Kardiologická revue – Interní medicína

Číslo 1-2

2006 Číslo 1-2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se