XIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti


Autoři: J. Špinar
Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2005, 7(3): 121-122

Brno 8. – 11.5.2005

XIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti je už minulostí. Probíhal ve dnech 8.-11. 5. 2005 na brněnském výstavišti a do historie národních kongresů se zapíše jako první sjezd, na kterém bylo více než 3 000 účastníků. Celkem se kongresu zúčastnilo 3 042 osob, z toho 1 751 lékařů, 814 středně zdravotních pracovníků, 45 studentů lékařských fakult, 346 zástupců firem, 13 zástupců tisku a zbylých 83 účastníků tvořili zahraniční hosté a techničtí pracovníci. Lékařů bylo 1 461 z České republiky a 305 ze Slovenska, dalších 15 lékařů byli pozvaní přednášející a hosté. Oproti roku 2004 to znamená o 137 registrovaných lékařů více, především z České republiky přijelo o 462 lékařů více než vloni, bohužel naopak ze Slovenska přijelo o 296 lékařů méně. Kongresu se zúčastnilo 60 vystavovatelů a výstavní plocha činila 1 024 m2. Organizační výbor pracoval pod vedením doc. MUDr. Václava Chaloupky, CSc. z FN Brno a v čele pořádající agentury Kongres Brno stála ing. Pavla Vojtášová. Oba společně pořádají kongres již třetím rokem a musím konstatovat, že každý rok lépe. Pochvalu zaslouží i obě sekretářky ČKS – Lída Klímová a Lenka Buchtová. V letošním roce bych chtěl ještě poděkovat za vynikající technické zázemí firmě RH Sound.

Publikum při slavnostním zahájení.
Publikum při slavnostním zahájení.

Slavnostní zahájení. Uprostřed sedící s kyticí je prof. V. Somers z Rochesteru, USA – čestný host sjezdu.
Slavnostní zahájení. Uprostřed sedící s kyticí je prof. V. Somers z Rochesteru, USA – čestný host sjezdu.

Předsedající v Rotundě – zleva do prava prof. Čerbák, prof. Ascherman, prof. Špinar.
Předsedající v Rotundě – zleva do prava prof. Čerbák, prof. Ascherman, prof. Špinar.

Odborný program kongresu probíhal současně v 7 sálech od nedělního odpoledne do středečního poledne. Odborný program sestavil programový výbor v čele s prof. MUDr. Jindřichem Špinarem, CSc. V letošním roce došlo ke změně modelu odborného programu. Program připravený Českou kardiologickou společností, jejími pracovními skupinami a spřátelenými společnostmi – Slovenskou kardiologickou společností, Českou společností pro hypertenzi, Českou angiologickou společností a dalšími - probíhal ve 4 největších sálech v pondělí a úterý od 8.30 do 15.30, ve stejné době ve 2 menších sálech probíhala vlastní sdělení a v poměrně velkém sále PRESS probíhala sesterská sekce. V neděli, pondělí a úterý od 16 hod probíhala v hlavním sále Rotunda a v sále E firemní sympozia, která končila kolem 19. hodiny. Tento model byl letos vyzkoušen poprvé, a jak se zdá podle odezvy, osvědčil se. Celkem tak na sjezdu zaznělo 435 ústních sdělení, z toho 174 přehledových přednášek připravených ČKS, jejími pracovními skupinami a pozvanými společnostmi, 157 původních prací, 55 sdělení v sesterské sekci a 49 sdělení na sympoziích farmaceutických či přístrojových lékařských firem. 2 bloky byly připraveny v anglickém jazyce, jedenkrát se jednalo o významné pozvané hosty – prof. Nieminena z Finska, který přednášel o akutním srdečním selhání a prof. Somerse z USA, který přednášel o spánkové apnoe. Jeden anglický blok byl sestaven z vlastních sdělení a zazněly v něm přednášky českých, francouzských a japonských autorů. V pondělí a úterý dále probíhala posterová sekce, v pondělí bylo vystaveno 75 posterů a v úterý 87 posterů. Každý den bylo předem vybráno 10 posterů, ke kterým proběhla v polední přestávce moderovaná diskuse, a každý den byl nejlepší poster oceněn účastí prvního autora na evropském kardiologickém sjezdu v září ve Stockholmu. Vítězné postery jsou:

Nevřalová R. et al (Třinec): Hodnocení dlouhodobých výsledků katetrové ablace pro intermitentní fibrilaci síní pomocí katétru s chlazenou koncovou elektrodou.

Lindner J. et al (Praha): Endartektomie plicnice – chirurgická léčba chronické tromboembolické plicní hypertenze.

Většina přednesených sdělení měla velmi dobrou úroveň, průměrná účast posluchačů v sále Rotunda a v hlavním sále E většinou přesahovala 200 účastníků. Opět musím konstatovat, že sál Morava je pro větší publikum nevyhovující, účastníci opakovaně stáli. Obdobně je třeba ale konstatovat, že technické sály v pavilonu E nebyly taktéž ideální, neboť nemají dobrou akustiku a zcela nečekaně někdy rušila klimatizace. Bloky vlastních sdělení jako tradičně měly poměrně menší navštívenost a zde se naopak jako velmi vhodné sály ukázaly menší místnosti jako např. sál Brno.

Jménem všech organizátorů vás srdečně zvu na XIV. Výroční sjezd České kardiologické společnosti v Brně 7. – 10.5.2005.

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

předseda programového výboru


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se