Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Galerie autorů Předplatné Pokyny pro autory Kontakt
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Kardiologická revue - Interní medicína

Kardiotoxicita – současná doporučení

Kardiotoxicita – současná doporučení

Článek podává souhrn základních diagnostických a terapeutických postupů u nemocných, kteří podstupují protinádorovou terapii podle doporučení Evropské kardiologické společnosti...

Číslo: 1/2017

Číst článek

Kardiotoxicita u hematoonkologických pacientov

Kardiotoxicita u hematoonkologických pacientov

Nové terapeutické postupy zlepšili kurabilitu hematologických malignít, avšak často za cenu neočakávaných nepriaznivých akútnych, chronických aj neskorých kardiovaskulárnych...

Číslo: 1/2017

Číst článek

Rivaroxaban – farmakologický profil

Rivaroxaban – farmakologický profil

Rivaroxaban je perorálně podávaný selektivní přímý inhibitor faktoru Xa. Vyznačuje se dobře predikovatelnou farmakodynamikou i farmakokinetikou. V závislosti na velikosti podané...

Číslo: 1/2017

Číst článek

Edoxaban –  farmakologický profil

Edoxaban –  farmakologický profil

Edoxaban je přímý inhibitor faktoru Xa v koagulační kaskádě. Snižuje tvorbu trombinu, prodlužuje koagulační čas a snižuje riziko vzniku trombu. Jeho hlavní terapeutickou...

Autoři: Lábrová R., Lábr K.
Číslo: 1/2017

Číst článek

Diuretika a antagonisté mineralokortikoidních receptorů v terapii chronického srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory

Diuretika a antagonisté mineralokortikoidních receptorů v terapii chronického srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory

Diuretika patří mezi nejstarší léky pro terapii srdečního selhání. Jejich hlavní úlohou je odstranění příznaků systémové a plicní kongesce. V léčbě srdečního selhání se...

Autoři: Mairgani G., Málek F.
Číslo: 1/2017

Číst článek

Pozdní následky kardiotoxicity

Pozdní následky kardiotoxicity

Rozvoj onkologické léčby vede ke zlepšení přežívání onkologických nemocných, ale zároveň ke zvýšené morbiditě a mortalitě v důsledku léčby vedlejších nežádoucích účinků...

Číslo: 1/2017

Číst článek

Problematika kardiotoxicity primární léčby pacientek s karcinomem ovaria

Problematika kardiotoxicity primární léčby pacientek s karcinomem ovaria

Cíl: Cílem této práce je upozornit na možnost kardiotoxicity primární léčby u pacientek s karcinomem ovaria.Metodika: U 55 pacientek s epiteliálním ovariálním karcinomem nově...

Autoři: Sedláková I., Pudil R., Praus R., Študent V., Špaček J.
Číslo: 1/2017

Číst článek

Kardiotoxicita –  základní pojmy a mechanizmy

Kardiotoxicita –  základní pojmy a mechanizmy

Kardiotoxicita představuje velmi vážný nežádoucí efekt terapie nádorových onemocnění. Manifestuje se širokým spektrem klinických příznaků: srdečním selháním, postižením...

Číslo: 1/2017

Číst článek

Moderní an­ti­trom­botická léčba po AKS –  využíváme ji dostatečně?

Moderní an­ti­trom­botická léčba po AKS –  využíváme ji dostatečně?

Tikagrelor je derivát adenozinu a je orální, reverzibilní, přímý inhibitor receptoru pro adenozindifosfát (ADP) typu P2Y12, má rychlejší nástup účinku a více 
vyjádřenou...

Autoři: Špinar J., Vítovec J.
Číslo: 1/2017

Číst článek

COSYREL –  lék pro pa­cienty s ischemickou chorobou srdeční a srdečním selháním

COSYREL –  lék pro pa­cienty s ischemickou chorobou srdeční a srdečním selháním

Fixní kombinace dvou léků zlepšuje adherenci/ compliance pa­cientů k léčbě, a vede tak i ke zlepšení kontroly základního onemocnění. V léčbě hypertenze je doporučena jakákoli...

Autoři: Špinar J., Vítovec J.
Číslo: 1/2017

Číst článek

 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 1 / 2017

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější