Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Galerie autorů Předplatné Pokyny pro autory Kontakt
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Kardiologická revue - Interní medicína

Stratifikace kardiovaskulárního rizika a nové cílové hodnoty sérových lipidů

Stratifikace kardiovaskulárního rizika a nové cílové hodnoty sérových lipidů

Prevence kardiovaskulárních nemocí coby hlavní příčiny morbidity a mortality ve vyspělých zemích je jedním z pilířů preventivní medicíny současnosti. Strategie prevence se...

Autoři: Tůmová E., Vrablík M.
Číslo: 3/2017

Číst článek

Statinová intolerance a její praktická řešení

Statinová intolerance a její praktická řešení

Statiny výrazně snižují kardiovaskulární morbiditu a mortalitu, nicméně adekvátní použití statinů vedoucí k dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu může být limitováno...

Číslo: 3/2017

Číst článek

Co nedělat a proč aneb kardiovaskulární prevence ve světle posledních doporučení

Co nedělat a proč aneb kardiovaskulární prevence ve světle posledních doporučení

Nejnovější doporučení pro management dyslipidemií přicházejí staronově s konceptem racionalizace procesu diagnostiky, léčby a následné dispenzarizace našich pacientů. Daleko...

Číslo: 3/2017

Číst článek

Ularitid v léčbě akutně dekompenzovaného srdečního selhání – výsledky studie TRUE-AHF

Ularitid v léčbě akutně dekompenzovaného srdečního selhání – výsledky studie TRUE-AHF

Primární hypotézou studie bylo, že distenze komor během ataky akutního srdečního selhání vede k poškození myokardu, což by vysvětlilo, proč takové epizody akutní dekompenzace...

Číslo: 3/2017

Číst článek

Infekční endokarditida

Infekční endokarditida

Infekční endokarditida je zánětlivé onemocnění srdce postihující endokard chlopní, ale i umělé materiály implantované v srdečních dutinách. Onemocnění stále patří mezi...

Autoři: Tesák M., Pařenica J., Míšková E.
Číslo: 3/2017

Číst článek

Katetrizační ablace fibrilace síní a přímá antikoagulancia

Katetrizační ablace fibrilace síní a přímá antikoagulancia

Přímá antikoagulancia (blokátory faktoru II nebo faktoru Xa) se v posledních letech dostaly do základní klinické praxe a v mnoha indikacích nahrazují blokátory kumarinu...

Autoři: Špinar J., Lábrová R.
Číslo: 3/2017

Číst článek

30 let inhibice systému renin-angiotensin-aldosteron u srdečního selhání

30 let inhibice systému renin-angiotensin-aldosteron u srdečního selhání

Představujeme historický přehled mortalitních studií s inhibicí systému angiotenzin-aldosteron u nemocných s chronickým srdečním selháním. Od studie CONSENSUS po studii PARADIGM...

Autoři: Vítovec J., Špinar J., Špinarová L.
Číslo: 3/2017

Číst článek

SGLT2 (glifloziny)  antidiabetika, antihypertenziva nebo léky na srdeční selhání?

SGLT2 (glifloziny)  antidiabetika, antihypertenziva nebo léky na srdeční selhání?

Inhibitory SGLT2 –  glifloziny byly do klinické praxe uvedeny jako perorální antidiabetika, která působí mechanizmem zvýšeného vylučování glukózy močí pomocí blokády...

Autoři: Špinar J., Vítovec J., Špinarová L.
Číslo: 3/2017

Číst článek

Edukační činnost sester u pacientů po infarktu myokardu – přehledová studie

Edukační činnost sester u pacientů po infarktu myokardu – přehledová studie

Úvod: Těžiště prevence ischemické choroby srdeční se v posledních letech přesouvá od medikamentózní léčby k preventivní péči prostřednictvím nefarmakologických intervencí...

Autoři: Doležel J., Jarošová D.
Číslo: 3/2017

Číst článek

Hypertenze a ischemická choroba srdeční – dva nebezpeční sourozenci

Hypertenze a ischemická choroba srdeční – dva nebezpeční sourozenci

Epidemiologické studie ukazují vazbu mezi hypertenzí a ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a hypertenze je hlavní nezávislý rizikový faktor pro rozvoj kardiovaskulárních...

Číslo: 2/2017

Číst článek

 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 3 / 2017

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější