Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Galerie autorů Předplatné Pokyny pro autory Kontakt
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Kardiologická revue - Interní medicína

Jaké jsou cílové hodnoty krevního tlaku u srdečního selhání?

Jaké jsou cílové hodnoty krevního tlaku u srdečního selhání?

Hypertenze je významný rizikový faktor vzniku srdečního selhání a společně s věkem, pohlavím a cholesterolem je základem tabulek SCORE. Tento vztah ale není asi jasně kauzální...

Autoři: Špinar J., Pařenica J., Špinarová L., Vítovec J., Málek F.
Číslo: 2/2017

Číst článek

Hypertenze a srdeční selhání

Hypertenze a srdeční selhání

Hypertenze zahrnuje široké spektrum změn v geometrii a remodelaci levé komory (LK), vč. poruch srdeční funkce –  od asymp­tomatické hypertrofie LK (ať již koncentrické, či...

Číslo: 2/2017

Číst článek

Hypertenze a ischemická choroba 
srdeční – dva nebezpeční sourozenci

Hypertenze a ischemická choroba 
srdeční – dva nebezpeční sourozenci

Epidemiologické studie ukazují vazbu mezi hypertenzí a ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a hypertenze je hlavní nezávislý rizikový faktor pro rozvoj kardiovaskulárních...

Číslo: 2/2017

Číst článek

Léčba hypertenze ve stáří

Léčba hypertenze ve stáří

V současné době žije v České republice 1,93 milionu osob starších 65 let a 420 tisíc osob starších 80 let. Hypertenze je jedním z nejzávažnějších rizikových faktorů...

Číslo: 2/2017

Číst článek

Kontrola krevního tlaku v primární 
a sekundární prevenci cévní mozkové příhody

Kontrola krevního tlaku v primární 
a sekundární prevenci cévní mozkové příhody

Primární a sekundární preventivní opatření významně snižují riziko vzniku cévní mozkové příhody. Hypertenze je jejím nejvýznamnějším rizikovým faktorem. Mírné snížení hodnot...

Autoři: Souček M., Řiháček I.
Číslo: 2/2017

Číst článek

Vybrané poznámky ke studii FOURIER

Vybrané poznámky ke studii FOURIER

Studie FOURIER zařadila 27 564 pa­cientů s velmi vysokým cévním rizikem a ve správném uspořádání testovala monoklonální protilátku proti PCSK9 (evolocumab) oproti placebu na...

Číslo: 2/2017

Číst článek

Implementace Doporučení pro dia­gnostiku a léčbu srdečního selhání 2016 
do klinické praxe –  úloha ivabradinu

Implementace Doporučení pro dia­gnostiku a léčbu srdečního selhání 2016 
do klinické praxe –  úloha ivabradinu

Uvádíme dva příklady z klinické praxe, které dokumentují možnost využití aktuálních Doporučení pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání Evropské kardiologické společnosti 2016...

Číslo: 2/2017

Číst článek

Farmakologická léčba srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí

Farmakologická léčba srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí

Srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí je časté a léčba je obtížná. Léky modifikující průběh onemocnění u nemocných se srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí se...

Autoři: Andreasová T., Málek F.
Číslo: 2/2017

Číst článek

Moderní an­ti­trom­botická léčba po AKS –  využíváme ji dostatečně?

Moderní an­ti­trom­botická léčba po AKS –  využíváme ji dostatečně?

Tikagrelor je derivát adenozinu a je orální, reverzibilní, přímý inhibitor receptoru pro adenozindifosfát (ADP) typu P2Y12, má rychlejší nástup účinku a více 
vyjádřenou...

Autoři: Špinar J., Vítovec J.
Číslo: 1/2017

Číst článek

COSYREL –  lék pro pa­cienty s ischemickou chorobou srdeční a srdečním selháním

COSYREL –  lék pro pa­cienty s ischemickou chorobou srdeční a srdečním selháním

Fixní kombinace dvou léků zlepšuje adherenci/ compliance pa­cientů k léčbě, a vede tak i ke zlepšení kontroly základního onemocnění. V léčbě hypertenze je doporučena jakákoli...

Autoři: Špinar J., Vítovec J.
Číslo: 1/2017

Číst článek 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 2 / 2017

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější