Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Galerie autorů Předplatné Pokyny pro autory Kontakt
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Kardiologická revue - Interní medicína

Dlouhodobé levokomorové srdeční podpory v léčbě srdečního selhání

Dlouhodobé levokomorové srdeční podpory v léčbě srdečního selhání

Transplantace srdce zůstává zlatým standardem v léčbě pacientů s pokročilým srdečním selháním. Vzhledem k limitovanému počtu použitelných srdečních graftů a dlouhým čekacím...

Autoři: Horváth V., Němec P., Ondrášek J., Bedáňová H., Fila P., Pokorný P., Pavlík P., Slávik J., Wagner R.
Číslo: 4/2016

Číst článek

MikroRNA v kardiologii –  přehled pro klinickou praxi

MikroRNA v kardiologii –  přehled pro klinickou praxi

mikroRNA (miRNA, miR) jsou malé nekódující molekuly RNA, které se podílejí na regulaci genové exprese a zasahují prakticky do všech myslitelných signálních, metabolických či...

Číslo: 4/2016

Číst článek

Aplikace molekulární diagnostiky kardiomyopatií v pediatrické praxi

Aplikace molekulární diagnostiky kardiomyopatií v pediatrické praxi

Dědičné typy kardiomyopatií patří k nejčastějším dědičným vadám kardiovaskulárního systému. V posledních letech se genetické vyšetření stává součástí diagnostiky těchto...

Autoři: Skutková L., Humlová D., Kadlecová J.
Číslo: 4/2016

Číst článek

Léčba hypertenze starších nemocných

Léčba hypertenze starších nemocných

Prevalence hypertenze ve starší populaci je velmi vysoká. Velmi staří pacienti jsou často vylučováni z klinických studií. Cílem tohoto článku je shrnutí dosavadních znalostí...

Autoři: Holická M., Špinar J.
Číslo: 4/2016

Číst článek

Duální inhibice receptoru angiotenzinu a neprilysinu –  revoluční princip léčby chronického srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory

Duální inhibice receptoru angiotenzinu a neprilysinu –  revoluční princip léčby chronického srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory

V roce 2014 byly prezentovány a publikovány výsledky studie PARADIGM-HF (Prospective Comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart...

Číslo: 4/2016

Číst článek

Lipertance® –  dva problémy, jedno řešení

Lipertance<sup>®</sup> –  dva problémy, jedno řešení

Hypertenze a dyslipidemie jsou nejvýznamnější rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění, které se vyskytují velmi často společně. Asi 70 % hypertoniků má současně...

Autoři: Špinar J., Vítovec J., Špinarová L.
Číslo: 4/2016

Číst článek

Endovaskulární léčba ileofemorální hluboké žilní trombózy

Endovaskulární léčba ileofemorální hluboké žilní trombózy

Akutní ileofemorální hluboká žilní trombóza a její komplikace jsou závažnými onemocněními ohrožujícími pacienta na životě. Chronická vysoká flebotrombóza je nezřídka příčinou...

Autoři: Bezecný J., Kučera D., Válka M., Kozák J., Jetmar V., Krátký J.
Číslo: 3/2016

Číst článek

Endovaskulární léčba ischemické cévní mozkové příhody

Endovaskulární léčba ischemické cévní mozkové příhody

Cévní mozkové příhody (CMP) patří k nejčastějším příčinám morbidity, mortality a invalidity pacientů především v rozvinutých zemích. Ischemická CMP (iCMP) tvoří 80–85 % všech...

Autoři: Kozák J., Kozáková R., Kučera D.
Číslo: 3/2016

Číst článek

Projekt MedPed – pacienti s familiární hypercholesterolemií ve středu pozornosti

Projekt MedPed – pacienti s familiární hypercholesterolemií ve středu pozornosti

Familiární hypercholesterolemie je vrozené onemocnění metabolizmu cholesterolu, které je mnohem častější, než se publikovalo dříve. Při nově stanovené frekvenci heterozygotů 1...

Autoři: Vaclová M., Vráblík M., Freiberger T., Češka R.
Číslo: 3/2016

Číst článek

Význam periprocedurálního poklesu tlakového gradientu ve výtokovém traktu levé komory po alkoholové septální ablaci u pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií

Význam periprocedurálního poklesu tlakového gradientu ve výtokovém traktu levé komory po alkoholové septální ablaci u pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií

Úvod: Alkoholová septální ablace (ASA) je jednou z možností nefarmakologické léčby vysoce symptomatických pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií rezistentních na...

Autoři: Honěk T., Krejčí J., Máchal J., Groch L., Sitár J., Meluzín J., Špinarová L.
Číslo: 3/2016

Číst článek

 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 4 / 2016

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější