Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Galerie autorů Předplatné Pokyny pro autory Kontakt
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Arteriální hypertenze a syndrom spánkové apnoe

Autoři: Genzor S.1, Kolek V.1, Václavík J.2
Autoři - působiště: 1Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc, 2I. interní klinika –  kardiologická LF UP a FN Olomouc
Článek: Kardiol Rev Int Med 2018, 20(4): 304-306


Arterial hypertension and sleep apnoea syndrome (review)

Sleep apnoea syndrome is the most common sleep-related breath­ing disorder. Its comorbidities may reduce not only the quality of life but the life expectancy of the patients as well. The association of sleep apnoea syndrome with cardiovascular dis­eases has been confirmed repeatedly. In the review, we summarize the main pathophysiological mechanisms lead­ing to the higher incidence of arterial hypertension in sleep apnoea patients, the clinical consequences of the relationship between sleep apnoea and arterial hypertension, and the implications in ther­apy. The ther­apy of sleep apnoea patients has to be comprehensive; an appropriate treatment may lower the elevated blood pressure and the over­all cardiovascular risk.

Key words:
sleep apnoea – arterial hypertension – cardiovascular risk – CPAP


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Syndrom spánkové apnoe je nejčastější poruchou dýchání ve spánku a svými komorbiditami může ovlivnit nejen kvalitu, ale i délku života pa­cientů. Asociace syndromu spánkové apnoe s kardiovaskulárními onemocněními byla opakovaně potvrzena. V tomto přehledu jsou shrnuty hlavní patofyziologické mechanizmy vedoucí ke zvýšenému výskytu arteriální hypertenze u spánkové apnoe, klinické důsledky vztahu spánkové apnoe a arteriální hypertenze a implikace k léčbě. Terapie pa­cientů se spánkovou apnoí musí být komplexní, správně nastavená léčba může snížit vysoký krevní tlak i celkové kardiovaskulární riziko. Klíčové slova:spánková apnoe – arteriální hypertenze – kardiovaskulární riziko – CPAP

 
 

Upozornění

Plné znění tohoto článku je dostupné jen registrovaným uživatelům. Registrujte se a můžete tento článek číst ihned.

Celý text článku bude všem uživatelům přístupný od června 2019.

 
 
 

Přihlášení
Registrovat

 
 
Ohodnoťte článek:
 

Celkové hodnocení článku:
 
3/5, hodnoceno 7x
 
  

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 1 / 2019

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější